Federico Barocci - Annunciation. Photo credit: http://commons.wikimedia.org

Federico Barocci – Annunciation. Photo credit: http://commons.wikimedia.org

IN RESPONSE TO THOMAS D. BELIEVER…

 

Let us first start the discussion by defining some terms. Here is the definition of WORSHIP  according to Wikipedia.

 

“Adoration versus veneration

 

In the New Testament various words are used for worship. The word proskuneo “to worship” means to bow down to Gods or kings.

 

Roman Catholicism, Anglicanism, Oriental Orthodoxy, and Eastern Orthodoxy make a technical distinction between adoration or latria (Latin adoratio, Greek latreia, [λατρεια]), which is due to God alone, and veneration or dulia (Latin veneratio, Greek douleia [δουλεια]), which may be lawfully offered to the saints. The external acts of veneration resemble those of worship, but differ in their object and intent. Protestant Christians, who reject the veneration of saints, question whether such a distinction is always maintained in actual devotional practice, especially at the level of folk religion.

 

According to Mark Miravalle the English word “worship” is equivocal, in that it has been used in Catholic writing, at any rate, to denote both adoration/latria and veneration/dulia, and in some cases even as a synonym for veneration as distinct from adoration:

 

Adoration, which is known as latria in classical theology, is the worship and homage that is rightly offered to God alone. It is the acknowledgement of excellence and perfection of an uncreated, divine person. It is the worship of the Creator that God alone deserves. Veneration, known as dulia in classical theology, is the honor due to the excellence of a created person. This refers to the excellence exhibited by the created being who likewise deserves recognition and honor. We see a general example of veneration in events like the awarding of academic awards for excellence in school, or the awarding of the Olympic medals for excellence in sports. There is nothing contrary to the proper adoration of God when we offer the appropriate honor and recognition that created persons deserve based on achievement in excellence. Here a further clarification should be made regarding the use of the term “worship” in relation to the categories of adoration and veneration. Some schools of theology use the term “worship” to introduce both adoration and veneration. They would distinguish between “worship of adoration” and “worship of veneration.” The word “worship” (in the same way the theological term “cult” is traditionally used) in these classical definitions was not at all synonymous with adoration, but could be used to introduce either adoration or veneration. Hence Catholic writers will sometimes use the term “worship” not to indicate adoration, but only the worship of veneration given to Mary and the saints.”

 

According to the text, the term “worship” has been used in schools of theology to introduce both adoration and veneration. Pay close attention to the highlighted part… The word “worship” was used by some Catholic writers not to indicate adoration but to indicate veneration.

 

That is why in the text that you cited, (Catechism of Christian Doctrine Part II, Section III Lesson 9 number 13) which says

 

“13. Is the worship of the saints confined to their persons? The worship of the saints is not confined to their persons, but it extends also to their relics and images.”

 

the term “worship” denotes veneration or giving honor. Now we ask, is there biblical basis in the veneration of the saints relics and images? Fr Abe has extensively discussed the veneration of images in the main post and in other previous posts in this blog.

 

The first documented event where believers gave respect to the relic of a holy man was written in the Book of Kings. (I beg your indulgence that I’m going to mix English and Tagalog in my discussion. I only brought my Tagalog Bible with me.)

 

2 Hari 23:17-18 “Nang makita niya ang isang puntod, itinanong niya, Kaninong nitso iyon? Sa propeta po mula sa Juda. Siya ang humula tungkol sa pagsira ninyo ngayon sa mga altar sa Betel, sagot ng mga tagaroon. Sinabi niya, Kung gayon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay. Kaya hindi nila ginalaw ang mga buto niyon pati ng kalansay ng mga propeta mula sa Samaria”

 

Malinaw! Sa Old Testament pa lang ginagalang na ang mga relikya ng mga propeta. 

 

E sa New Testament? Basa!

 

Marcos 5:27-29 “Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya’t nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako”

 

Mahipo lamang ang DAMIT ng Panginoon ay gagaling na ang tao… Napakalaking pagpapakita ng PANANAMPALATAYA! Ang DAMIT ng Panginoon ay BAGAY lamang, ngunit ito ay nagamit din sa pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan.

 

Baka sabihin naman ng mga batikusero e, “siyempre ang Panginoong Hesus iyon e” Tingnan natin uli ang Biblia… BASA!

 

Gawa 5:15 “Dinala sa mga lansangan ang mga maysakit at inilagay sa mga papag at mga higaan, upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila.”

 

Gawa 19:11-12 “At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ang Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o delantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga maysakit. Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu.”

 

Biruin mo! ANINO lamang ni Apostol Pedro at mga PANYO o DELANTAR ni Pablo ay nakapagpapagaling na?! Hindi ba’t Katolikong Katoliko… Sapagkat ang Catholic Church lamang ang BUKOD TANGING TAGAPAG-INGAT ng mga RELICS ng mga santo. Meron kayo? WALA!

 

Meron silang relic na nandoon sa kanilang tabernakulo… Si San Pedro ba gaya ng sa St Peter’s Basilica? HINDI! Si San Pablo ba? HINDI!

 

E kanino at sinong patay ito? NGANGA!

 

Let us continue…

 

In your cited text (Catechism of Christian Doctrine Part II Section III Lesson 9 number 15) it says

 

“15. Ought we to worship holy images? We should have, particularly in our churches, images of our Lord, as also of the Blessed Virgin and the saints, and ­we should pay them honor and veneration”

 

Please take note. It says we should have the images of the Lord, Blessed Virgin and the saints… It didn’t say the images of Baal, Buddha, Vishnu, Ashtarte, Aphrodite, Venus etc..

 

And what should we do with them? Take note of the highlighted part… PAY THEM HONOR AND VENERATION. NAPAKALINAW!

 

Here is the teachings of the Church based on the Catechism of the Catholic Church.

 

1160 Christian iconography expresses in images the same Gospel message that Scripture communicates by words. Image and word illuminate each other:

We declare that we preserve intact all the written and unwritten traditions of the Church which have been entrusted to us. One of these traditions consists in the production of representational artwork, which accords with the history of the preaching of the Gospel. For it confirms that the incarnation of the Word of God was real and not imaginary, and to our benefit as well, for realities that illustrate each other undoubtedly reflect each other’s meaning.

1192 Sacred images in our churches and homes are intended to awaken and nourish our faith in the mystery of Christ. Through the icon of Christ and his works of salvation, it is he whom we adore. Through sacred images of the holy Mother of God, of the angels and of the saints, we venerate the persons represented.

2132 The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Indeed, “the honor rendered to an image passes to its prototype,” and “whoever venerates an image venerates the person portrayed in it.” The honor paid to sacred images is a “respectful veneration,” not the adoration due to God alone:

Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is.

The stand of the Church is clear! It is clear to all the “learned Catholics” and to Catholics who instead of quickly believing the deceptions of Anti-Catholics preferred to confirm and study the doctrines of the Catholic Church based on Catholic SOURCES and EXPLANATIONS and not from NON-CATHOLICS.

Now let me ask you…

1.)   Ang PAGLUHOD ba ay PAGSAMBA lamang?

2.)   Kapag SUMASAMBA kayo LUMULUHOD ba kayo?

3.)   Sa website na ito, naipakita ang mga ministro ng INC na NAKALUHOD sa harap ni EDUARDO MANALO. Ano ang ibig sabihin ng pagluhod nila ayon sa sagot mo sa unang dalawang tanong?