Maria, Ina ng Diyos
.
By John Rey Zamora Lumagui
.
DAHIL MALAPIT NA ANG JANUARY 1 O ANG “Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos” AY MAGSUSULPUTAN NA NAMAN ANG IBA’T-IBANG PANINIRA AT PANUNULIGSA KAY INANG MARIA AT GAYUNDIN SA ATING MGA KATOLIKO. MALIMIT NA IPUKOL SA ATIN NG MGA SEKTANG SULPOT NA TATAG LAMNG NG TAO ANG TANONG NA GANITO:

“Kung si Maria ang Ina ng Diyos, ibig bang sabihin na nauna pa siya sa Diyos sapagkat wala pa ang sanlibutan umiiral na ang Diyos?”

UNA SA LAHAT MGA KAPATID, SI INANG MARIA AY HINDI NAMAN INA NG DIYOS AMA. KAYA HINDI NAKATATAAS SA BANAL NA SANTATLO SI INANG MARIA AT GAYUNDIN HINDI SIYA NAKAKATAAS PAGDATING SA PAGKA-DIYOS NI HESU- KRISTO DAHIL WALA PA MAN ANG SANLIBUTAN SI KRISTO AY UMIIRAL NA SA ANYONG VERBO.

58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.
-Juan 8:58

PERO SA PAMAMAGITAN NI BIRHENG MARIA NAISAKATUPARAN ANG HULA NI PROPETA ISAIAS NA MAGKAKATAWANG TAO O IPAPANGANAK ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS.

6 Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
-Isaias 9:6

AT ANG KATUPARAN NITO AY MABABASA SA JUAN 1:14

14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.
-Juan 1:14

DINALA NI INANG MARIA SA SINAPUPUNAN NIYA ANG TAGAPAGLIGTAS AT DIYOS.

35 At sumagot ang anghel, at sinabi sa kaniya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan: kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios.
-Lucas 1:35

ISANG MALAKING COMMON SENSE ANG KAILANGAN NATIN.

SI HESU-KRISTO AY DIYOS
SI MARIA ANG INA NI HESU-KRISTO NA DIYOS
SAMAKATUWID SI MARIA AY INA NG DIYOS!

KUNG PAGBABASEHAN NAMAN NATIN ANG BIBLIYA, SAAN MABABASA NA SI MARIA AY INA NG DIYOS? BASA!

43 At ano’t nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin?
-Lucas 1:43

PANIGURADO MAY MAGTATANONG NA: “Ina ng aking Panginoon ang sabi hindi ina ng aking Diyos.”

ANG SAGOT: SI STA. ELISABET ANG NAGSASALITA DIYAN, SI ELISABET AY ISANG HUDYO AT LABAG SA KANILANG KAUTUSAN ANG PAGBABANGGIT NG PANGALANG “YHWH” O PANGALAN NG DIYOS.

KUNG NAIS NIYONG MALALAMAN KUNG BAKIT HETO ANG LINK ( http://m.chabad.org/library/article_cdo/aid/1443443/jewish/Why-Dont-Jews-Say-Gds-Name.htm)

KAYA BILANG PAMALIT ANG BINABANGGIT NA LAMANG NILA AY “Adonai” o PANGINOON SA HALIP NA “YHWH”.

KAYA NAMAN SA TAGPONG ITO TUWANG TUWA SI STA. ELISABET SAPAGKAT SA TINGIN NIYA AY HINDI SIYA KARAPAT-DAPAT BISITAHIN NG INA NG ATING PANGINOON O INA NG ATING DIYOS NA SI MARIA.

STA. MARIA, INA NG DIYOS IPANALANGIN MO KAMI!

SOLUTA EST VERITAS!
-*-*-*-*-*-*-*

For more apologetics, kindly like our pages👍👍👍 :

https://www.facebook.com/The-Splendor-of-the-Church-Fanpage-159157594193295/

www.facebook.com/defendcatholicfaith/

And also visit our blog:
https://thesplendorofthechurch.com/blog/