Sa pangunguna ng Kura Parokong si Fr. Ted Bulawit at ng kanyang katuwang na pari at mga Katekista ng Parokya ng Sto. Rosario nabinyagan sa Iglesia Catolica ang mga dating Manolista at ng mga sektang sulpot. WELCOME HOME!!!

KAPANSIN-PANSIN ANG MARAMING MGA ADULT BAPTISM NA GINANAP SA PAROKYA NG STO. ROSARIO SA SAN JOSE DEL MONTE CITY. ANG KARAMIHAN SA MGA PAMILYANG IYAN AY DATING MGA MIEMBRO NG IGLESIA NI MANALO. SUBALIT SA AWA AT GRASYA NG DIYOS SILA AY NAGBALIK CATOLICO AT NAGPABINYAG NGA SA IGLESIA CATOLICA. IBIG SABIHIN SILA AY ISINILANG NA MGA MANOLISTA, HINDI MGA DATING MGA CATOLICO NA NAGBALIK LAMANG. TUBONG MANOLISTA ANG MGA PAMILYANG ITO KAYA NAMAN SILA AY TUMANGGAP NG BINYAG.
PURIHIN NATIN ANG PANGINOON DAHIL TALAGANG DUMADAMI ANG MGA UMAALIS SA CULTONG MULTO NI FELIX Y. MANALO.