Duter Te

Ang ipanalangin yun buhay na kapatid na nagkakasala ng hindi ikakamatay..

Hindi sinabi kailanman ng Bibliya manalangin kayo sa patay…

1 Juan 5:16 Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya.

 

Rodel Mandia
Hindi sinabi kailanman ng Bibliya manalangin kayo sa patay.

===>>>Hindi rin naman sinabi ng huwag ipanalangin ang mga patay. Sabi ng Bibliya na ipanalangin natin ang isat isa (James 5:16). Walang sinabi na kapag patay na ay huwag ng ipanalangin.

Bakit ba ipinapanalangin ng mga katoliko ang mga namatay na?

Dahil naniniwala ang mga katoliko sa sinabi ni Jesus na mayroong pagpapatawad ng mga kasalanan even in the Life-after

Mt 12:32 [RV] And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.

Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang para sa mga buhay kundi para din sa mga patay.

Ruth 2:20 [RV] And Naomi said unto her daughter in law, Blessed be he of the LORD, who hath not left off his kindness to the living and to the dead.

Gets mo?

Duter Te
Rodel Mandia

May mga buhay pero tinuring patay ng Dios..

1 Timoteo 5:6 Datapuwa’t ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagama’t buhay ay patay.

Ang klaseng kasalanan sa Matt.12:32 ay kasalanan laban yan sa Espirito Santo yan ang hindi mapapatawad ng Dios…

Wala tayong magagawa kung tayoy patay na sa laman..o sino mang tao.

Eclesiastes 8:8 Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa; ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan; at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon: ni maililigtas siya ng kasamaan, na taglay niya.

Eclesiastes 9:10 Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka’t walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan..

Ang taong masama hanggang sa kamatayan wala tayong magagawa na don kahit anong panalangin..

Kaya nga hindi naniniwala si Dr.Rizal sa purgatoryo..

Rodel Mandia
Duter Te Ang klaseng kasalanan sa Matt.12:32 ay kasalanan laban yan sa Espirito Santo yan ang hindi mapapatawad ng Dios…

===>> wala naman nagsasabi na hindi iyon kasalanan against the Holy Spirit ang punto na HINDI mo makuha kuha ay, may pagpapatawad pa rin even after life.. Yung ang punto ng talata..

Ibig sabihin kapag namatay ka at may kasalanan ka na hindi hahatong sa kamatayan ay PWEDE ka pang patawarin..

Gets mo na??

Duterte: Ang taong masama hanggang sa kamatayan wala tayong magagawa na don kahit anong panalangin..

===>>Mayroon pa, pwede pa natin silang ipanalangin dahil ang habag ng Panginoon ay wlang hangan, walang pinipili buhay man o patay (Ruth 2:20)

Ang Ecc 8:8 at 9:10 ay hindi komokontra sa Doktrina ng Purgatoryo dahil ang purgatory ay paglilinis ng kasalanan ng mga taong namatay na hindi malinis para umakyat sa langit (Revelation 21:27) pero rin naman ganun kasama para mapunta impyerno.

Duter Te: Kaya nga hindi naniniwala si Dr.Rizal sa purgatoryo..

===>> tsismoso ka rin ano?

Duter Te
Rodel Mandia

Ang Purgatoryo ay lugar ng mga namatay ns neded to sanctified tru prayers…

Ang Ecc.8:8 & 9:10
ay klarong klarong kinontra ang concepto ng purgatoryo niyo!..

Ezekiel 18:24 Nguni’t pagka ang matuwid ay humiwalay sa kaniyang katuwiran, at gumagawa ng kasamaan, at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklamsuklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa: sa kaniyang pagsalangsang na kaniyang isinalangsang, at sa kaniyang kasalanan na kaniyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya.

Paano pa lilinisin niyan ha?…

Lol!

Rodel Mandia
Duter Te

Ang Purgatoryo ay lugar ng mga namatay ns neded to sanctified tru prayers…

===>there you go.. thats a good start..

Ang Ecc.8:8 & 9:10
ay klarong klarong kinontra ang concepto ng purgatoryo niyo!..

=====>>>Saan sinabi sa talatang iyan na walang pugatoryo.. ni hindi mo alam ang konteksto ng sinipi mo e.

Again, the doctrine of purgatory ONLY APPLIES to those people died not cleaned to enter heaven and not SINFUL to go to hell..

yan lang ang pasinungalingan mo… HANGANG ngayon puro ka palusot.. kung ano anong out of context bible verse ang kino quote mo.,. talon ka ng talon..

HINDI KAILANMAN SINABI NG DOKTRINA NG PURGATORYO NA KAPAG ANG TAO AY NAGKASALA NA HAHANTONG SA KAMATAYAN AY PWEDE PA ITONG MAILIGTAS NG PANALANGIN.,

KAPAG HINDI MO PA NAKUHA IYAN E EWAN KO NA.. OR AYAW MO LANG TANGAPIN OUT OF PRIDE.