Lingid sa kaalaman ng marami, ang samahang panrelihiyon na nakilala sa programang ANG DATING DAAN ay nagpapalit-palit ng pangalan. Minsan pa nga ay dahil sa asuntong kinaharap nila nang magreklamo ang grupo nina Levita Gugulan dahil sa iligal na paggamit ng ADD sa pangalan ng kanilang organisasyon.

Tutal mahilig naman silang maghanap ng kung ano-anong termino sa kanilang BIBLE SOFTWARE, mahanap din kaya nila ang mga pangalang ito sa BIBLIA? Palagay ko ay “ZERO MATCH” o “NO WORDS or PHRASE FOUND” din ang lalabas. ­čÖé

Ganito ba ang relihiyong pagkakatiwalaan mo ng iyong kaligtasan? Mag-isip ka, kapatid!

#ProudKatoliko
#KSM