Jean Baptiste Camille-Corot, Monk in white seated Reading between 1850 and 1855

Bongbong Valerio

Bongbong Valerio

Mga Gawa, 17:11 – Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kay sa mga taga Tesalonica, sapagka’t tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito.

Sinisiyasat din nmin sa mga kasultan,,kung tunay nga ang aral at turo ng katoliko…kaso mrmi wala sa kasulatan ang turo nyo kaibigan..🤔🤔🤔 

Tinanggap nila ang salita,,tas sinisiyasat nila sa mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay…🤔

Parang gnito lng yan nagsasalita ang pari nyo na pabautismuhan ang mga sanggol…akong nkarinig nung salita ng pari,,,titingnan ko sa kasulatan kung tunay nga ang bagay na sinalita na pari….kaso wala sa kasulatan ang bautismo sa sanggol,,kya hindi tunay ang sinalita ng pari,,,ok ba bata,,,🤔

1 Mga Taga-Corinto, 4:6 – Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

2 Kay Timoteo, 3:16 – Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

Bkit kulang p b ang aral ni Cristo na ikaliligtas sa biblia?kung kulang?ano ang kulang?

May turo ng pag ibig sa kpwa..
Turo sa pnnlngin..
Turo sa paggayak
Turo sa pagaasawa
Turo sa kligtasan..etc

Ano pa kulang?

(2 Timothy 3:14-17). The Greek adjective θεοπνευστος (Strong’s #2315), found in verse 16, is translated, “given by inspiration of God.” This is a compound word found only here in the Greek New Testament. It is from theos (Strongs #2316), “God,” and pneustos from pneo (Strongs #4154), “to breathe;” thus, literally “God-breathed” or “God-inspired;”

Latin Vulgate
3:16 omnis scriptura divinitus inspirata et utilis ad docendum ad arguendum ad corrigendum ad erudiendum in iustitia

Catholic bible,,from latin vulgate

3:16 All scripture, inspired of God, is profitable to teach, to reprove, to correct, to instruct in justice,

Biblia katoliko tagalog

2 Timoteo 3 : 16 – Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

🤔🤔🤔

Sabi nyo kulang ang bible…kya di kyo nniniwla sa biblia lng dpt kunan ng kaalmn tungkol sa kligtsan…

Ano pa ba kulang sa bnl n ksultn?gusto nyo bng plitwin kulng kulng ang turo ni Cristo,,,kya ung papa nyo at pari nyo ang mgpupuno sa kakulngn ng bnl n ksultn pra sa inyo?🤔🤔🤔🤔

Anu ano b ung mga hindi nsulat n un?

Juan, 20:31 – Nguni’t ang mga ito ay nangasulat, upang kayo’y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan.

,
Un nmn pla e itutuloy lng ang basa,,

Ngunit ang mga itoy nangasulat,upang kyoy mgsismpltya,,

Hahaha,,

ngayon nbsa ko sa ksulatan na nsulat c Cristo ang Anak ng Dios,,,buong puso akong sumsmpltya n Sya nga ang Anak ng Dios n buhay,,,🤔🤔

 

 

[Mga Gawa, 17:11 – Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kay sa mga taga Tesalonica, sapagka’t tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito.]

WALANG NAKASULAT NA “BIBLE ALONE” DYAN SA TALATA NG GAWA 17:11. IN FACT, DALAWA ANG TINUTUKOY DYAN “SALITA” NA KANILANG TINANGGAP AT “KASULATAN” NA KANILANG SINIYASAT. SO “ORAL AND WRITTEN” WORD OF GOD YAN HINDI SCRIPTURES ALONE. HINDI SOLA SCRIPTURA. HINDI BIBLE ONLY. NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET,  NYET. HA HA HA

[Sinisiyasat din nmin sa mga kasultan,,kung tunay nga ang aral at turo ng katoliko…kaso mrmi wala sa kasulatan ang turo nyo kaibigan..🤔🤔🤔 ]

HA HA HA IBIG SABIHIN SINUNGALING KA. HINDI KA TUNAY NA NAGSIYASAT. O KAYA IKAW AY KULANG KULANG SA KAALAMAN AT PALPAK ANG IYONG PAGSISIYASAT. ANG KATOTOHANAN AY HINDI NAKIKITA NG ISANG TAONG BULAG SA KATOTOHANAN AT SALAT SA PANG-UNAWA. HA HA HA…

[Tinanggap nila ang salita,,tas sinisiyasat nila sa mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay…🤔]

CORRECT. THEY ACCEPTED THE WORD AND THEY STUDIED THE SCRIPTURES. SO IT IS NOT SCRIPTURES ALONE. THE WORD + SCRIPUTRES. ONCE AGAIN, WALANG BIBLE ALONE DYAN. HA HA HA NOTHING AT ALL. HA HA HA…

[Parang gnito lng yan nagsasalita ang pari nyo na pabautismuhan ang mga sanggol…akong nkarinig nung salita ng pari,,,titingnan ko sa kasulatan kung tunay nga ang bagay na sinalita na pari….kaso wala sa kasulatan ang bautismo sa sanggol,,kya hindi tunay ang sinalita ng pari,,,ok ba bata,,,🤔]

HA HA HA… TANGA. ANG PARI NAMIN TINANGGAP ANG TURO NG MGA APOSTOL DAHIL ANG AMING CHURCH AY ANG BIBLICAL CHURCH OF ROME. AYON SA TURO NG CHURCH OF ROME NA GALING SA MGA APOSTOL DAPAT BINYAGAN ANG BAWAT TAO UPANG MALIGTAS DAHIL ITO ANG TURO NG PANGINOONG JESUS:

Jn 3:3  Sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao‘y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. 

Jn 3:5  Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao‘y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 

ANG TURO NI CRISTO ANG MGA TAO AY DAPAT MABAUTISMOHAN. NGAYON, ANG MGA SANGGOL BA TAO O HINDI? PARA SA AMING MGA CATOLICO ANG MGA SANGGOL AY MGA TAO KAYA SILA AY MAY KARAPATANG BINYAGAN.

ANG PROBLEMA SA INYO ANG MGA SANGGOL NIO AY HINDI YATA MGA TAO KUNDI MGA HAYOP KAYA AYAW NIONG PABINYAGAN. HA HA HA… 

[1 Mga Taga-Corinto, 4:6 – Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.]

IKAW ANG HUMIHIGIT SA NASUSULAT. KASI WALANG BIBLE ALONE SA BIBLIA TAPOS PILIT KA NG PILIT NG BIBLE ALONE. IYAN AY ARAL NG DEMONIO. KUNG BIBLE ALONE ANG BABASEHAN MO DAPAT NAKASULAT WORD FOR WORD SA BIBLE NA DAPAT “BIBLE ALONE”. E WALA NGA E. SO IKAW ANG LUMALAGPAS SA NASUSULAT. HA HA HA… BUMABALIK SA IYO SANG SARILI MONG ARGUMENTO. IN RUSSIAN: BAHO MO, BALIK SAYO!!! HA HA HA…

ANG BINYAG NG SANGGOL AY HINDI HIGIT SA NASUSULAT DAHIL SABI NI CRISTO KAILANGANG ISILANG SA TUBIG AT ESPIRITO ANG MGA TAO. E TAO ANG SANGGOL SO DAPAT SILANG BINYAGAN. HA HA HA SIMPLE STATEMENT NG BIBLE HINDI MO MAINTINDIHAN. HA HA HA… KUTIPOT ANG IYONG PANG-UNAWA. WAG MONG BULAGIN ANG IYONG SARILI.

[2 Kay Timoteo, 3:16 – Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:]

ANG LAHAT NG KASULATAN AY KINASIHAN NG DIOS. ANG TANONG, ANO ANONG KASULATAN ANG KINASIHAN NG DIOS? NAKASULAT BA DYAN NA ANG KING JAMES VERSION NG KING OF ENGLAND KINASIHAN NG DIOS? MAY BINIGAY BA SI SAN PABLO KAY TIMOTEO NA LISTAHAN KUNG ANO ANO IYANG MGA KASULATAN NA KINASIHAN NG DIOS? ANG CATHOLIC CHURCH ANG PUMILI AT NAGDESISYON KUNG ANO ANONG MGA AKLAT ANG INILAGAY SA BIBLIA O ANG CANON OF THE SCRIPTURES.

[Bkit kulang p b ang aral ni Cristo na ikaliligtas sa biblia?kung kulang?ano ang kulang?]

ANG KULANG, HINDI LAHAT NG ARAL AT MGA GINAWA NI CRISTO NAKASULAT SA BIBLIA. HINDI LAHAT NASUSULAT:

Jn 21:25  At mayroon ding iba’t ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin. 

AYAN… ANG LINAW LINAW… HINDI LAHAT NAISULAT. KAYA KUNG BIBLE ALONE LANG ANG BASEHAN MO IBIG SABIHIN KULANG-KULANG KA. HA HA HA… KAYA NGA SALAT SA KAALAMAN NG KATOTOHANAN ANG SECTA MONG BULOK. HA HA HA… ISA PA, HINDI LANG WRITTEN MERONG ORAL WORD OF GOD… MERONG BY WORD OF MOUTH AT MERONG WRITTEN WORD:

2 Thes 2:15  Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle

SO ANG APOSTOLIC TRADITION AY DALAWA ANG FORMS: BY WORD [ORAL] AND BY EPISTLE [WRITTEN]. SO HINDI SCRIPTURES ALONE. KITANG KITA ANG KASINUNGALINGAN AT KATANGAHAN MO. HA HA HA…

[May turo ng pag ibig sa kpwa..
Turo sa pnnlngin..
Turo sa paggayak
Turo sa pagaasawa
Turo sa kligtasan..etc

Ano pa kulang?]

ANG KULANG HINDI LAHAT NAISULAT. HA HA HA…

ANG KULANG HINDI NAGSABI SA BIBLE NA “BIBLE ALONE” O KASULATAN LANG ANG BASEHAN NG FAITH. HA HA HA WALA… WALANG-WALA… NADA, NUNCA, NIENTE… NOTHING… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA….

ANG KULANG WALANG BINIGAY SA BIBLE NA “CANON OF THE SCRIPTURES” O LISTAHAN NG MGA AKLAT NA DAPAT ITURING NA BANAL NA SALITA NG DIOS. WALA… CATHOLIC CHURCH ANG GUMAWA NG CANON OF THE SCRIPTURES. HINDI ANG SECTA MONG BULOK NA BAGONG LITAW. HA HA HA…

[(2 Timothy 3:14-17). The Greek adjective θεοπνευστος (Strong’s #2315), found in verse 16, is translated, “given by inspiration of God.” This is a compound word found only here in the Greek New Testament. It is from theos (Strongs #2316), “God,” and pneustos from pneo (Strongs #4154), “to breathe;” thus, literally “God-breathed” or “God-inspired;”]

ANG BANAL NA KASULATAN AY INSPIRED O GOD-BREATHED. SUBALIT WALANG SINABI SA BIBLIA NA ANG BIBLE ALONE ANG GOD-BREATHED. SA AKLAT NG GENESIS ANG TAO AY GOD-BREATHED:

Gen 2:7  At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. 

KUNG ANG PAGIGING GOD-BREATHED AY SAPAT NA LANG DAPAT MAY TURO DIN KAYONG “ADAM ALONE” O “MAN ALONE” HA HA HA… DAPAT MAY TURO KAYONG “SOLO HOMO” HA HA HA…

PORKE BA GOD-BREATHED E YUN NA LANG ANG KAILANGAN? ANG TAO AY GOD BREATHED PERO HINDI PWEDENG TAO LANG ANG KAILANGAN KASI NILIKHA NG DIOS ANG MGA ANGHEL, MGA BUTUIN, MGA HAYOP AT MGA HALAMAN AT IBA PA. KAYA YANG ARGUMENTO MO NA DAHIL GOD-BREATHED ANG MGA KASULATAN E “BIBLE ALONE” NA ANG DAPAT SUNDAN AY ISANG MALAKING KAHANGALAN AT KATANGAHAN. THAT IS A BAD BREATH THEOLOGY. HA HA HA…

[Latin Vulgate
3:16 omnis scriptura divinitus inspirata et utilis ad docendum ad arguendum ad corrigendum ad erudiendum in iustitia

Catholic bible,,from latin vulgate]

HA HA HA… BASAHIN MONG MABUTI. WALA NI ISANG NAKASULAT DYAN NA “SOLA SCRIPTURA” WALA… NADA, NUNCA, NIENTE… NOTHING… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

[3:16 All scripture, inspired of God, is profitable to teach, to reprove, to correct, to instruct in justice,]

WALA PA RING NAKASAAD DYAN NA BIBLE ALONE. ANG SABI ALL SCRIPTURES ARE PROFITABLE TO TEACH, TO REPROVE, TO CORRECT, TO INSTRUCT IN JUSTICE… GINAGAWA NAMIN IYAN AT GINAGAMIT NAMIN ANG BIBLIA TO TEACH, REPROVE, CORRECT, INSTRUCT, ETC. PERO DAHIL WALANG NAKASAAN NA “BIBLE ALONE” SO HINDI KAMI NAGTUTURO NG BIBLE ALONE. HA HA HA… GET MO? HA HA HA…

[Biblia katoliko tagalog

2 Timoteo 3 : 16 – Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

🤔🤔🤔]

WALA PA RING SINASABI DYAN NA BIBLIA LANG ANG DAPAT SUNDIN AT BASEHAN NG ARAL AT PANANAMPALATAYA. WALA… GUMAGAMIT KA NG MGA SITAS NA HINDI BINIBIGAY ANG IYONG MGA DOCTRINA. HA HA HA NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET…

[Sabi nyo kulang ang bible…kya di kyo nniniwla sa biblia lng dpt kunan ng kaalmn tungkol sa kligtsan…]

TANGA, SINASABI NAMING KULANG ANG BIBLIA DAHIL SABI NI APOSTOL SAN JUAN HINDI LAHAT NAISULAT. HA HA HA… AT SABI NI SAN PABLO MERONG BY WORD OF MOUTH AND BY EPISTLES. SO HINDI BY EPISTLES LANG. HINDI KASULATAN LANG. HA HA HA… BAKIT ANG BOBO MONG UMINTINDI? HA HA HA

[Ano pa ba kulang sa bnl n ksultn?gusto nyo bng plitwin kulng kulng ang turo ni Cristo,,,kya ung papa nyo at pari nyo ang mgpupuno sa kakulngn ng bnl n ksultn pra sa inyo?🤔🤔🤔🤔]

ANG OFFICE OF THE POPE AND PRIESTHOOD AY NASA BIBLIA AT APOSTOLIC DOCTRINES. PERO ANG SOLA SCRIPTURA MO AY HINDI NAKASAAD SA BIBLIA. SARILI MONG ARGUMENTO ANG NAGPAPA-BULAAN SA IYONG PALALONG ARAL. HA HA HA…

ANG KULANG SA BIBLIA: “WALANG BIBLE ALONE NA NAKASULAT”… WALANG LISTAHAN NG CANON OF THE BIBLE NA NAKASULAT. HA HA HA… AT SINABING HINDI LAHAT NAISULAT. HA HA HA

[Anu ano b ung mga hindi nsulat n un?]

KAYA NGA TANGA KA AT MANGMANG DAHIL BIBLE ALONE KA LANG. HINDI MO ALAM KUNG ANO ANG HINDI NAKASULAT KASI NAKA DEPENDE KA LANG SA KASULATAN. SO KUSA MONG NILIMITAHAN ANG IYONG SARILI. HA HA HA… BIBLE ALONE KA LANG TAPOS MAGTATANONG KA KUNG ANO ANG HINDI NAKASULAT SA BIBLE E TALAGANG TANGA KA. KUNG GUSTO MONG MALAMAN ANG WALA SA BIBLE GET INFORMATION OUTSIDE THE BIBLE. HA HA HA…

[Juan, 20:31 – Nguni’t ang mga ito ay nangasulat, upang kayo’y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan.]

WALA PA RING SINABI DYAN NA BIBLE ALONE. HINDI SINABING “ANG MGA ITO AY NAISULAT UPANG ANG MGA ITO LANG ANG BASEHAN NIO NG KALIGTASAN”. HINDE…. ANG SABI ANG MGA NAKASULAT AY SINULAT UPANG SUMAMPALATAYA ANG MGA TAO KAY CRISTO PERO HINDI SINABING BIBLE ALONE NA LANG ANG KAILANGAN NILA PARA MALIGTAS. NO NO NO… WALANG NAKASULAT NA GANYAN. WAG MONG DAGDAGAN.

[,Un nmn pla e itutuloy lng ang basa,,

Ngunit ang mga itoy nangasulat,upang kyoy mgsismpltya,,

Hahaha,,]

HA HA HA… TANGA. WALANG SINABING “ITO LANG ANG DAPAT BASEHAN NG PANANAMPALATAYA”. HA HA HA… NAPAKA TANGA MO. HA HA HA… IBA ANG SOLA SCRIPTURA SA “THE BIBLE AS MEANS FOR PEOPLE TO BELIEVE IN JESUS”. HA HA HA… BOBO TALAGA. HA HA HA NAGPIPILIT SA WALA. HA HA HA

[ngayon nbsa ko sa ksulatan na nsulat c Cristo ang Anak ng Dios,,,buong puso akong sumsmpltya n Sya nga ang Anak ng Dios n buhay,,,🤔🤔]

TANGA, BAGO PA MABUO ANG BIBLIA TINURO NA NG CATHOLIC CHURCH NA SI CRISTO AY PANGINOON AT DIOS NA DAPAT SAMBAHIN AT SAMPALATAYANAN. HA HA HA… ANG PROCLAMATION: “I BELIEVE IN JESUS CHRIST THE ONLY BEGOTTEN SON, OUR LORD AND GOD” IS OLDER THAN THE FIRST COMPLETE LIST OF THE BIBLE. HA HA HA… HINDI PA NAISUSULAT NG BUO ANG BIBLIA ANG ARAL NA IYAN AY PROCLAMADO NA BY WORD OF MOUTH FROM THE TIME OF THE APOSTLES UNTIL NOW. HA HA HA… ANG PROCLAMATION OF THE DIVINITY AND LORDSHIP OF JESUS IS OLDER THAN THE SCRIPTURES. THE SCRIPTURES OF THE NEW TESTAMENT WERE WRITTEN TO PROCLAIM WHAT IS ALREADY BELIEVED BEFORE HAND. HA HA HA… BOPOL. HA HA HA