Isa na naman pong magandang talakayan ang mababasa ninyo sa ibaba. Ito’y Talakayan namin ng isang ADD member. Kinulayan ko ng Pula ang kanyang mga salita at sa akin naman ay asul.

Noel Grijalde Eclarino: 48 years po akong Catholico, sa catholic school po ako nag high school, pero hindi ko nakilala ng husto ang Dios sa turong catoliko. Tanggapin natin katotohanan, because the truth will set us free.

Nolito Rosell Claros. Saan mo ako ipagdadasal? Sa mga bato, kahoy at plastic ba? Huwag nalang boy, sayang lang effort mo. May mga mata yan hindi nakakakita, may bibig hindi nakakapagsalita at may Tenga HINDI NAKARIRINIG. Para ka na rin tanga at gagong nakikipag usap dyan.

KARUMALDUMAL ang gawaing yan sa paningin ng DIOS. Kung makagagalaw lang iyang mga REBULTO nyo, pinagsisipa at pinatatadyakan na kayo niyan.

Haring Felipe: Noel, ang lahat ng mga protestante dala dala ang maling argumento mo sa religious icons. What makes you different from them?

Isa pa sabi mo “kung hindi ka inutusan huwag mong gawin”(1), isang maling argumento ito dahil ang inutusan ni Hesus na magturo sa mt 28:19-20 ay mga apostoles lamang. dapat hindi ka rin magturo o magpaturo sa pastor mo kung hindi naman siya inutusan.

Dagdag pa Noel Grijalde Eclarino kung tatanggapin ko ang argumento mong ang israel lang ang binigyan ng utos na iyan dapat tanggapin mo rin na ang israel lang din ang binigyan ng sampung utos… so napakamali ng kaisipan na iyan at hindi naaayon sa bibliya na kung saan ang mabubuting gawain ay dapat sundin.

Noel Grijalde Eclarino Mahal na Haring Felipe. Ang Mat. 28:19-20 ay continous instruction po ito ni Cristo, chain na po iyan, pinapagawa ngang alagad ang lahat ng bansa. Nung namatay na ang mga Apostol sino ang gagawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. General na utos po iyon hindi lang para sa mga apostol.

Haring Felipe: May mali sa sinabi mo Noel dahil sabi mo “chain” iyan pero walang link ang sinasaniban mo ngayon sa mga unang apostoles. Sa amin meron dahil ang unang simbahan ang siyang pumili kung alin sa napakaraming naglipanang mga sulat attributed to the apostles ang mapapasok sa Bibliya. Walang table of Contents ang Bible so kailangan ng masusing pagpili ng mga Obispo. Nagpalabas nga ng listahan si Pope Damasus noong year 400 kung ano ang tatanggaping mga Libro at iyan ngayon ang laman ng ating Bibliya ngayon. Kaya may Koneksyon kami sa unang mga Kristiyano. ang pagpili ng mga librong ito ay hindi saklaw ng tinatawag niyong “Bibliya ang sasagot”. Isa ito sa nagpapatibay sa “chain” na sinasabi mo at kung tama sila sa pagpili ng Bibliya, tama rin sila sa pag interpret nito dahil guided sila by the Holy Spirit.

Noel Grijalde Eclarino Tama ka po Mahal na Haring Felipe. Ang sampung utos ay para sa mga hudyo ang sa mga Christian ay bago ng tipan. (Hebrews 8:7)

Kung susundin ko naman ang argumento mo na ang lahat ng utos ng Dios ay dapat sundin, bakit hindi pa kayo gumagawa ng Arko ngayon, pati ng Arc of covenant, wala kayong tithings, etc.

Haring Felipe: sabi mo, “Tama ka po Mahal na Haring Felipe. Ang sampung utos ay para sa mga hudyo ang sa mga Christian ay bago ng tipan. (Hebrews 8:7).” Talagang tama kami ngunit palagi mo kaming tinitira gamit ang OT kaya pag gumamit din kami ng OT para sa sagot sasabihin mo mali kami.

Ang aral ng Katoliko ay may bahid Judaism dahil doon naman nanggaling ang mga unang apostoles. Mababasa mong ang mga apostoles ay pumapasok pa sa loob ng sinagog (Basahin ang Acts). Ang Ten commandments ay mananatili pa rin ngunit may bagong meaning. The OT moral law remains and applicable for Christians while the Civil and Ceremonial laws are already abrogated. This includes the dietary laws which are ceremonial in the OT. The moral law of the OT remains that is why Jesus said, “The first commandment of all is, Hear, O Israel: the Lord thy God is one God. And thou shalt love the Lord thy God, with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole mind, and with thy whole strength. This is the first commandment.” And the second is like to it: Thou shalt love thy neighbour as thyself. (Mk 12:29-31).

Ang tithing at paggawa ng ark of the covenant ay part ng ceremonial kaya wala sa mga Kristiyano ngayon ngunit ang moral obligation mo ay magbigay sa Panginoon whether na pwede ring 10% or more or depende sa capacity mo. Ang Ark of the Covenant naman, ang ibig sabihin ay pwedeng gumawa ng religious images na hindi Idol at ang pagdadasal sa harap nito ay hindi idolatry (Jos 7:6).

Ang paggawa ng “bronze serpent” (Num 21:7-9) halimbawa hindi na kailangan dahil may Crucifix kami at sabi nga ni Hesus, “As Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up”. (Jn 3:14). Moses lifted up the image of the serpent to give life to Israel bitten by serpent, Christian lifted up the image of the sinless Jesus Christ to give life to Christians who are bitten by sins. Just like that there is no healing power on the image of the serpent, there’s no healing power in the image of Christ per se. They are channels of the graces of God.

Sa paggawa ng templo in the OT naman, ito’y nangagahulugan na bilang Kristiyano ay pwedeng gumawa ng Simbahan o house of prayer (Mt 21:13) at aangkinin ito ng Diyos na kanya kapag ito ay inalay sa kanya gaya ng ginawa ni Solomon dati. Ang similarity ng Templo at Simbahan ngayon ay ang parehong pagkakaroon nila ng mga Graven images. SA OT ay ang mga graven images sa mga wall at dalawang higanteng Kerubin (2Chron 37-14). Hindi ito idols ngunit religious icons o images. Sa katoliko ganon din, may mga religious icons kami sa loob ng bahay dasalan o church.

Hula din ni Propeta Ezekiel after the destruction of the temple na ang isang Templo in the future ay puno rin ng maraming imahe (na may mukha gaya ng tao) (Eze. 41:17-26). Ngunit hindi ganito kaganda ang pinagawang templo ni King Cyrus na tinapos naman ni King Herod at tinaguriang Herod’s temple na nadatnan pa nila Hesus at ng kanyang mga apostoles. So isa sa mga decorations talaga ng Bahay pagsamba na gusto ng Diyos ay ang mga “religious icons o images”. Sa OT pa lang gusto ng Diyos na sa pagpasok mo sa templo ay maramdaman mong nasa langit ka kasama ng mga anghel. Sa NT naman kung saan bukas na ang langit sa mga Santo dahil kay Kristo, sa loob ng Simbahan ay makikita mo ang mga imahe ng mga nakapasok na sa Langit at maramdaman mong nasa langit kasama nila. Doon naman talaga ang destinasyon ng mga naniniwala Sa Panginoon Hesus.

St. Francis Xavier Catholic Church – New York City, NY

Hope you will think about it Noel at maiintindihan mong naayon ito sa gusto ng Diyos. The Catholic Church teaches that idolatry is an offense against God ngunit ang pagkaroon ng Imahe sa loob ng templo at Simbahan ay hindi.

God bless you!

As of this writing, wala na siyang reply.

Ang kagandahan sa diskusyon namin ni Noel ay napatunayan ko sa kanya base sa Bibliya na ang pagkakaroon ng mga religious images ay hindi karumal dumal sa mata ng Diyos at hindi naman pinagtatadyakan ang bayan ng Israel sa kanilang mga Rebulto sa Templo lalong-lalo na ng Dalawang Higanteng rebulto ng Kerubin. Indeed the Truth will set us free. Hope Noel and others will set themselves free from their misconceptions of the Catholic Church. At matuto silang tumanggap ng Katotohanan.

Note:
(1) burado na ang comment niyang ito