Abangan po ninyo si Kapatid na John Rey Lumagui sa Parokya ng Sta. Martha sa darating na Agosto 12, 2017 upang talakayin ang Apat na Marka ng Santa Iglesya. Ito ay sa Sta. Martha Church, Greengate, Malagasang 2nd, Imus City, Cavite sa ganap na ika-10 ng umaga. Magkita kita po tayo! Pro Deo et Ecclesia.