Abangan po ninyo si Kapatid na John Rey Lumagui sa Sta. Martha Church sa Greengate, Malagasang 2nd, Imus City, Cavite upang talakayin ang Apat na Tanda ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa ganap na ika-10 ng umaga sa Agosto 12, 2017. Para sa ibang detalye kontakin ang numerong 09360546847.

PRO DEO ET ECCLESIA!