The Apostolic Catholic Church is only invented by John F. Teruel and his mother Virginia. They are not apostolic and not Catholic. They are fake.

 

SEKTANG APOSTOLIC CATHOLIC CHURCH (ACC) , PEKENG KATOLIKO.. 
MAG-INGAT NA HUWAG MALINLANG! 

BY: Kuya Adviser

SA PANGALAN NG KATOTOHANAN, PARA SA DIYOS AT SA KANYANG BANAL NA SIMBAHANG TATAG, SANTA IGLESIA KATOLIKA, NAIS KONG MAKARATING ANG MGA KAALAMANG ITO SA LAHAT NG ATING MGA KAPANALIG NA ROMANO KATOLIKO, SAPAGKAT NAGLIPANA NGAYON ANG MARAMING PEKENG KATOLIKO NA UMAANGKIN NA MGA KATOLIKO.

ISA NA RITO ANG KULTONG SUMULPOT AT BUMANGON NOONG 1992 DOON SA BUKIRIN NG HERMOSA, BATAAN KUNG SAAN TINAWAG NILA ITONG “Sacrifice Valley”

INAANGKIN NG MGA MIYEMBRO NG SEKTANG ITO NA SILA DAW AY MGA KATOLIKO.

ATIN PONG TITINGNAN KUNG MGA KATOLIKO NGA ANG MGA ASSUMING NA ITO.

***ISA SA MAHALAGANG BAGAY NATING DAPAT ALAMIN KUNG TUNAY NA KATOLIKO ANG ISANG GRUPO***

1. ANG TUNAY NA MGA KATOLIKO AY MAYROONG FULL COMMUNION SA SANTO PAPA SA ROMA

ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA BUONG MUNDO AY MAYROONG 23 NA IBA’T IBANG MGA RITES. 22 SA MGA ITO AY NAKAPALOOB DOON SA EASTERN PART NG MUNDO. ANG ISA SA RITE NITO AY ANG MAYROON TAYO NA TINAWAG NA “Roman Rite or Latin Rite” IBA IBA MAN ANG MGA RITES NA NARITO KATULAD NG BYZANTINE, MARONITES AT IBA PA, ANG LAHAT NG ITO AY MAYROONG BASBAS NG SANTO PAPA SA ROMA. MAYROON SILANG FULL COMMUNION SA SANTO PAPA SA ROMA. ITO ANG MGA TUNAY NA KATOLIKO NATING MGA KAPATID. ANG LAHAT NG MGA SAKRAMENTO NILA, MGA PARI AT BINYAG AY PAWANG VALIDO SAPAGKAT ITO AY MGA TUNAY NA BAHAGI NG KATOLIKONG SIMBAHAN. MAYROON SILANG BANAL NA OTORIDAD NG TUNAY NA SIMBAHANG TATAG NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO. TINATAWAG NATIN SILA NA MGA EASTERN CATHOLICS.

ANG “Apostolic Catholic Church” NAMAN NA TATAG NG BULAAN NA SI FLORENTINE TERUEL AY WALANG FULL COMMUNION SA SANTO PAPA SA ROMA, HINDI ITO RECOGNISADO NG SIMBAHANG KATOLIKO SA BUONG MUNDO!
ANG SEKTANG ITO AY ISA LAMANG SA MGA SULPOT NA IGLESYA NA ITINATAG NG MGA BULAANG PROPETA NA GUMAGAYA NG PANGALAN AT IBANG PRACTICES NG SIMBAHANG KATOLIKO. 
ANG KANILANG BINYAG, PARI O MGA SAKRAMENTONG GINAGAWA AY HINDI VALIDO.. MEANING PEKE!

ANG “Apostolic Catholic Church” NG BULAAN NA SI FLORENTINE TERUEL AY KATULAD LAMANG NG SEKTANG “Aglipayan” O YUNG TINATAWAG NA “Iglesia Independiente” NG PILIPINAS. SILA AY GUMAGAYA SA MGA KASUOTAN NG PARING KATOLIKO, PATI MGA SAKRAMENTO, NGUNIT ANG MGA ITO PO AY HINDI VALIDO. MEANING PEKE!

KAYA KAPAG ANG ISANG TAO NA BINYAGANG ACC O MAGING AGLIPAYAN NA NAIS NG MAGCONVERT SA KATOLIKONG SIMBAHAN, SILA PO AY BINIBINYAGAN MULI SA SIMBAHANG KATOLIKO, SAPAGKAT ANG MGA BINYAG NG SEKTANG ACC O NG AGLIPAYAN MAN AY INVALID!

***IKALAWA***

2. ANG TUNAY NA MGA KATOLIKO AY KUMIKILALA SA SANTO PAPA SA ROMA BILANG SUCCESSOR OF ST. PETER AT NG KANYANG PRIMACY SA BUONG SIMBAHANG KATOLIKO. 
LAHAT NG 23 RITES NG SIMBAHANG KATOLIKO AY KUMIKILALA SA PRIMACY NG SANTO PAPA, AT ANG KANILANG MGA OBISPO AT KAPARIAN AY MAYROONG BASBAS NG SANTO PAPA O NG MGA OBISPONG KATOLIKO.

ANG SEKTANG “Apostolic Catholic Church” NI FLORENTINE TERUEL AY WALA NITO. HINDI SILA KUMIKILALA SA SANTO PAPA SA ROMA BILANG SUCCESSOR OF ST. PETER AT NG KANYANG PRIMACY SA BUONG KATOLIKONG SIMBAHAN. ANG SEKTANG ITO AY WALANG KAUGNAYAN SA SIMBAHANG KATOLIKO KAYA NGA HINDI SILA RECOGNISADO. ANG KANILANG MGA PARI O OBISPO AY HINDI MGA VALIDO SAPAGKAT WALA ITONG BASBAS NG OTORIDAD NG TUNAY NA SIMBAHANG TATAG NI CRISTO.

ANO BA ANG NAKASAAD NA IMPORMASYON NG SEKTANG ACC?

“The Apostolic Catholic Church (ACC) is a PHILIPPINE BASED- SELF-GOVERNING CHURCH FOUNDED IN 1992 BY FLORENTINE L. TERUEL, P.P. The ACC considers its faith and worship traced from the One, Holy, Catholic and Apostolic Church that Jesus Christ and his Apostles established and claims 24 lines of apostolic succession. The church’s goal is to mediate and unite the Western Rite or the Roman Catholic Church and the Eastern Rite or the Orthodox Church to form a single Catholic Church. The Apostolic Catholic Church is classified as an independent and autocephalous Catholic church because it is not in communion with the Pope although it follows Catholic teaching and theology, such as Marian devotions and recitation of the 15 decades of the Rosary.“

https://en.wikipedia.org/…/Apostolic_Catholic_Church_(Phili…

KITAMS? 
ANG FOUNDER NG SEKTANG ITO AY SI FLORENTINE TERUEL. 
AT MGA ASSUMING NA KATOLIKO PO LAMANG ITONG SEKTANG ACC, NGUNIT SILA PO AY SELF GOVERNING CHURCH NA TATAG NG KANILANG KINIKILALANG PATRIARKA NA SI FLORENTINE TERUEL. WALA PO ITONG KAUGNAYAN SA SANTO PAPA SA ROMA NG SIMBAHANG KATOLIKO AT HINDI ITO RECOGNISADO NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO.

AYAN PO ANG KATOTOHANAN!

NGAYON, PUNTAHAN NAMAN NATIN ANG MGA KAKAIBANG PANINIWALA AT PRACTICES NG KULTONG ACC. ATIN PONG TINGNAN KUNG TUNAY NA KATOLIKO NGA BA ANG PANINIWALA NG MGA ITO.

TURO NG SEKTANG ACC, ANG HOLY SPIRIT AY TATAWAGIN SA PANGALANG “Ingkong”

ANG KATAWAGAN NA INGKONG AY TAWAG NATING MGA PILIPINO SA ISANG MATANDANG LALAKI. ITO NAMAN ANG ITINAWAG NG KULTONG ACC SA BANAL NA ESPIRITU SANTO NG DIYOS. ISA PO ITONG BLASPHEMY! BAKIT?

ANG TURO NG SIMBAHANG KATOLIKO, ANG PROPER NAME NG ESPIRITU SANTO NG DIYOS AY WALANG IBA KUNDI “Holy Spirit” O ESPIRITU SANTO SA TAGALOG. 
WALA NG IBANG PANGALAN PANG IBINIGAY DITO. ESPIRITU SANTO, ITO ANG PAGPAPAKILALA NITO SA BANAL NA BIBLIA NA IBINIGAY NG ATING PANGINOONG JESUS.

MULA SA CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH (CCC)

THE PROPER NAME OF THE HOLY SPIRIT

CCC 691 
“HOLY SPIRIT” is the PROPER NAME of the one whom we adore and glorify with the Father and the Son. THE CHURCH HAS RECEIVED THIS NAME FROM THE LORD and professes it in the Baptism of her new children.

“The term “Spirit” translates the Hebrew word ruah, which, in its primary sense, means breath, air, wind. Jesus indeed uses the sensory image of the wind to suggest to Nicodemus the transcendent newness of him who is personally God’s breath, the divine Spirit. On the other hand, “Spirit” and “Holy” are divine attributes common to the three divine persons. By joining the two terms, Scripture, liturgy, and theological language designate the inexpressible person of the Holy Spirit, without any possible equivocation with other uses of the terms “spirit” and “holy.”

TITLES OF THE HOLY SPIRIT

CCC 692 
“When he proclaims and promises the coming of the Holy Spirit, Jesus calls him the “PARACLETE,” literally, “he who is called to one’s side,” AD-VOCATUS. 
“PARACLETE” is commonly translated by “CONSOLER,” and Jesus is the first consoler. The Lord also called the HOLY SPIRIT “the SPIRIT OF TRUTH.”

CCC 693 
“Besides the proper name of “Holy Spirit,” which is most frequently used in the Acts of the Apostles and in the Epistles, we also find in St. Paul the titles:
the Spirit of the promise (Cf. Gal 3:14; Eph 1:13)
the Spirit of adoption, (Rom 8:15; Gal 4:6)
the Spirit of Christ, (Rom 8:9)
the Spirit of the Lord, (2 Cor 3:17)
and the Spirit of God (Rom 8:9, 14; 15:19; 1 Cor 6:11; 7:40)
and, in St. Peter, the Spirit of glory (1 Pet 4:14)”

KAYA ANG PAGTAWAG NG SEKTANG ACC SA HOLY SPIRIT NA “Ingkong” AY ISANG MALAKING KAPUSUNGAN O BLASPHEMY LABAN SA BANAL NA ESPIRITU SANTO NG DIYOS. BINIBIGYAN NILA ITO NG PANGALAN NA HINDI NAGMULA SA DIYOS!

PAANO NAGSIMULA NA ANG HOLY SPIRIT AY TAWAGING INGKONG NG KULTO NA TINAYO NI TERUEL?

NAGSIMULA ITO SA ISANG VISION O PANGITAIN UMANO NI FLORENTINE TERUEL. SIYA UMANO AY NAKAKITA NG ISANG MATANDANG LALAKING NAMALIMOS. AT ANG MATANDANG LALAKI NA ITO AY NAG-ITSURANG JESUS. AT SINABI UMANO NG MATANDANG LALAKI NA ITO NA SI FLORENTINE ANG MAGPAPATULOY SA GAWAIN NG HOLY SPIRIT DITO SA MUNDO. AT SINABI NG MATANDANG ITO NA TATAWAGIN SIYANG “Ingkong”

“From now on, you will stand and make witness to the Divine works of the Holy Spirit, and you will call Me, Ingkong.”

ITO PO AY INIHAYAG SA HISTORY WEBSITE NG ACC. NGUNIT SA NGAYON PO AY DELETED NA ANG WEBSITE NA ITO. BAKIT KAYA DINELETE? DAHIL NABUBUKING NA.

http://www.acc-ingkong.org/our-history.html

SA PAGTAWAG PA LAMANG NG SEKTANG ACC NA “Ingkong” SA HOLY SPIRIT, MAKIKITA NA KAAGAD NATIN NA HINDI ITO TUNAY NA KATOLIKO MGA KAPANALIG. ITO AY TUNAY NA KULTO!

SUNOD..

ANG ACC AY NANINIWALA NA SILA AY SINASANIBAN NG MGA ANGHEL TULAD NG KERUBIN AT MGA SERAPIN. NAGSUSUOT PA ANG BAWAT MIYEMBRO NITO NG PUTING DAMIT SA BAWAT PAGSAMBA NILA. KULTONG KULTO ANG DATING.

NAKU PO, MALAKING KAHIBANGAN PO ITO! 
SAPAGKAT WALA NA PONG IBANG SUMASANIB SA TAO KUNDI ANG MGA MASASAMANG ESPIRITU O ANG MGA KAMPON NG DEMONYO! 
AT DITO, INAANGKIN NILA NA MGA SERAPIN AT KERUBIN, KABILANG SA MGA ANGHEL SA LANGIT AY SUMASANIB DAW SA KANILA.

HINDI BA’T SI SATANAS AY KAYA NGANG MAG ANYONG ANGHEL NG KALIWANAGAN?

2 COR. 11:14 (ADB) 
“At hindi katakataka: sapagka’t si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.”

SA ATING PANANAMAPALATAYANG KATOLIKO, WALANG KATURUAN NA ANG MGA ANGHEL NG DIYOS MAGING SERAPIN MAN O KERUBIN AY SUMASANIB SA TAO.

ANG MGA ANGHEL NG DIYOS AY MGA ESPIRITUNG NAGLILINGKOD SA DIYOS!

HEBREWS 1:14 (NRSV) 
“Are not all angels spirits in the divine service, sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation?”

SILA AY HINDI SUMASANIB SA TAO. 
NGUNIT KAKAIBA ITONG PANINIWALA NG KULTONG ACC, SAPAGKAT SINASANIBAN DAW SILA NG MGA ANGHEL NA ITO.

NGUNIT HINDI NILA ALAM, NA ANG MGA ITO AY MGA ESPIRITUNG HINDI NAGMULA SA DIYOS KUNDI SA KALABAN NG DIYOS. ANG MGA DEMONYO NA NAGKUNWARING MGA ANGHEL NG LIWANAG. KAYA NGA KAILANGAN TALAGA DAPAT NG DISCERNMENT ANG MGA BAGAY NA ITO!

SUNOD..

ANG NANAY NG FOUNDER NG SEKTANG ACC AY UMAANGKING SINASANIBAN NG ATING INANG BIRHENG MARIA.

ISA MULI ITONG MALAKING KAHIBANGAN!

ANG BIRHENG MARIA AY HINDI KAILANMAN SUMASANIB SA TAO. SA DAMI NG MGA APPROVED APPARITION NG ATING MAHAL NA BIRHEN, WALA NI ISA ANG NAGANAP NA SUMASANIB ANG BIRHEN. ANG GINAGAWA NIYA AY PERSONAL NA PAKIKIPAG-USAP SA MGA TAONG KANYANG PINAGPAPAKITAAN, AT NAGBIBIGAY SIYA NG MGA MENSAHE NA NAAYON SA MGA KATURUAN NG SIMBAHAN NG KANYANG ANAK NA SI JESUS, ANG SIMBAHANG KATOLIKA. KAYA NGA TINAWAG NA APARISYON, MEANING PAGPAPAKITA, APPEARANCE O MANIFESTATION.

NGUNIT TANDAAN, HINDI LAHAT NG APPARITION AY NAAPROBA NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO SAPAGKAT MAGING SI SATANAS NGA KAYANG GAWIN ANG MGA ITO. DITO NANGANGAILANGAN NG IBAYONG PAG-AARAL AT DISCERNMENT. KATULAD NA NGA LANG NG MARIAN APPARITION SA MEDJUGORIE. HINDI PO ITO NAAPRUBAHAN NG VATICAN SAPAGKAT AYUN SA MALALIM NA PAG-AARAL DITO, LUMALABAS NA ISANG DECEPTION NI SATANAS ANG NANGYARI.

KAYA ITONG PANG-AANGKIN NG KULTONG ACC NA ITONG NANAY NI FLORENTINE NA SI MARIA VIRGINIA O NANAY VIRING KUNG TAWAGIN NILA AY SINASANIBAN NG BIRHENG MARIA. MALAKING KALOKOHAN ITO!

AT ISA PA SA NAPAKALAKING KALOKOHAN AT KAKULTUHAN, ITONG SI MARIA VIRGINIA TEONZON KAHIT BUHAY PA AY BINI-BEATIFY AT CANONIZED NITONG KANILANG PATRIARKA NA SI FLORENTINE BILANG “santa”. AT ANG TAWAG NILA DITO AY “Santa Maria Virginia” AT ITINURING NILA ITONG INA NG SIMBAHAN.

https://en.wikipedia.org/…/Apostolic_Catholic_Church_(Phili…

NARITO ANG LINK NG PAGHAHAYAG NILA NG TALAMBUHAY NITONG PEKENG MARIA VIRGINIA..

BUKSAN ANG LINK NA ITO:
http://delcarmen-r11.blogspot.my/…/ang-talambuhay-ni-santa-…

INAANGKIN ANG KATAUHAN AT PAPEL NG ATING INANG BIRHENG MARIA, ANG INA NG ATING DIYOS NA SI JESUS NITONG SI MARIA VIRGINIA NA INA NI FLORENTINE TERUEL.

ANG MAHAL NA MARIANG BIRHEN AY ANG INA NG SIMBAHANG KATOLIKO.

SI PEKENG MARIA VIRGINIA NAMAN AY KINIKILALANG INA NG SIMBAHANG NI TERUEL.

ISANG NAPAKALAKING KALOKOHAN PO ANG MGA PANINIWALANG ITO. UMAANGKIN NA MGA KATOLIKO, ASSUMING NA MGA KATOLIKO, NGUNIT ANG KANILANG PANINIWALA AT MGA PRACTICES AY IBANG IBA AT TALIWAS SA KATURUAN NG ATING INANG SIMBAHANG KATOLIKA! 
ANG TUNAY NA SIMBAHANG KRISTIANO NA TATAG NG ATING PANGINOONG JESUS.

NGAYON, MGA KAPANALIG KONG KATOLIKO, MAGPAPALOKO PA BA KAYO SA MGA TAONG ITO NA MULA SA KULTONG ACC?

MARAMI PO ANG NAGBAHAGI SA ATIN NG KANILANG MGA KARANASAN NG PAGKAKALOKO NG SEKTANG ITO.

MAYROONG ISANG KAPANALIG NA NAGBAHAGI NG KANYANG KARANASAN, DAHIL SA PAG-AAKALANG KATOLIKO NGA ANG KULTONG ACC, SIYA AY PINABINYAGAN NG KANIYANG MGA MAGULANG SA SEKTANG ACC. KALAUNAN, NATUKLASAN NILA NA HINDI NGA ITONG RECOGNISADO NG SIMBAHANG KATOLIKO. NANG MATUKLASAN NILA ITO, DAGLING PINABINYAGAN SIYA MULI NG KANYANG MGA MAGULANG SA TUNAY NA SIMBAHANG KATOLIKO.

ISA NAMANG KAPANALIG ANG NAGBAHAGI, SA MAY ISANG ESKWELAHAN RAW AY MAYROONG TITSER NA MIYEMBRO NG SEKTANG ACC. YUNG MGA PARI NG ACC ANG PINAGMIMISA RAW SA ESKWELAHANG ITO. KAWAWA NAMAN ANG MGA TUNAY NA KATOLIKO NA MGA BATA NG ESKWELAHANG ITO NA NAKAKASAMA SA PEKENG MISA NG PEKENG PARING KATOLIKO.

MAY ISA NAMANG KABATAAN NA NALINLANG NG SEKTANG ACC, SUMASAMA SA KANILANG PAGSAMBA AT PAGROROSARYO NA MGA TINATAWAG NILANG “Hijas de Maria” AY GINAMBALA AT NASANIBAN NG MASAMANG ESPIRITU.

MARAMI PA. MAYROON PANG MGA LUMALAPIT SA MGA LIBLIB NA LUGAR, DOON SA MGA KAPILYANG KATOLIKO. ITONG MGA PARI NG SEKTANG ACC AY NAG OOFFER NA MAGMISA DOON. MAY MGA NALOLOKO MULA SA ATING MGA KAPANALIG NA KATOLIKO.

AT MARAMI PANG MGA GINAGAWA ANG MGA MIYEMBRO NG KULTONG ACC NA PANLILINLANG SA MGA TUNAY NA KATOLIKO, TULAD NG MGA PAGBABAHAY BAHAY AT PAG OOFFER NG MISA AT PAGBASBAS SA ATING MGA KAPANALIG NA KATOLIKO.

KAYA PATULOY PO NATING PINANAWAGAN ANG LAHAT NG ATING MGA KAPANALIG NA MAG-INGAT AT MAGING MAPANURI. MARAMI ANG PEKENG SEKTA AT KULTONG NAGLIPANA SA ATING PALIGID AT NANLILINLANG PATUNGO SA KANILANG IGLESYANG TATAG NG TAO. ISA LAMANG PO ITONG SEKTANG ACC.

MAG-INGAT PO TAYO NA HUWAG MALINLANG!

***********

PAG ANGKIN NG MGA MIYEMBRO NG ACC, MAY ROSARYO DAW SILA KAYA KATOLIKO DIN DAW SILA.

SAGOT..

HINDI’T PORKET NAKAHAWAK NG ROSARYO EH TUNAY NA KATOLIKO NA.

ANG DEBOSYON NG SANTO ROSARYO NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AY DEBOSYON SA ATING MAHAL NA INANG BIRHENG MARIA, ANG INA NG ATING DIYOS AT PANGINOONG JESUS.

PAPAANO ITONG SEKTANG ACC NA KUMIKILALA SA KANILANG NANAY VIRING, ITONG KANILANG TINAWAG NA SANTA MARIA VIRGINIA NA NANAY NI FLORENTINE TERUEL?

SAAN PATUNGO ANG DEBOSYON NILA SA ROSARYO?

SA TUNAY NA BIRHENG MARIA NA INA NG DIYOS?

O SA PEKENG MARIA VIRGINIA NA INA NI FLORENTINE TERUEL?

THIS IS THE BIG DECEPTION OF SATAN!

TANDAAN PO MGA KAPANALIG NA KATOLIKO, HINDI PORKE’T MAY HAWAK NG ROSARYO O KAYA MAY REBULTO AY MGA KATOLIKO NA IYUN. MARAMI DITO SA MGA GUMAGAWA NITO AY KULTO!

KATULAD LAMANG PO ITO SA SINASABI NG ATING PANGINOONG JESUS, NA HINDI LAHAT NG TUMATAWAG SA KANYA NG “Panginoon, Panginoon” AY MAKAKAPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT.

MATTHEW 7:21-23 (NRSV)
21 “NOT EVERYONE who says to me, ‘LORD, LORD,’ WILL ENTER the kingdom of HEAVEN, but only the one who does the will of my Father in heaven.

22 On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power in your name?’

23 Then I will declare to them, ‘I NEVER KNEW YOU; go away from me, you evildoers.’

TAGALUGIN NATIN..

MATEO 7:21-23
[21] “HINDI LAHAT NG TUMATAWAG SA AKIN, ‘PANGINOON, PANGINOON,’ AY PAPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.

[22] Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan?’

[23] Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘HINDI KO KAYO NAKIKILALA. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.”

KUNG HINDI LAHAT NG TAO NA TUMATAWAG NG PANGINOON AY TUNAY NA MGA TAO NG DIYOS NA MAKAKAPASOK SA LANGIT.

GAYUNMAN NA HINDI LAHAT NG TAO NA MAY HAWAK NA ROSARYO O KUNYARI AY NAGROROSARYO AY MGA KATOLIKO. MARAMI SA MGA KULTO ANG GUMAGAWA NITO. PINAGHAHALO ANG MGA SAKRAMENTALS NG SIMBAHANG KATOLIKO SA KANILANG MGA BALUKTOT NA ANGKING PANINIWALA. GINAGAWA RIN ITO NG MGA GRUPONG ESPIRITISTA AT IBA PANG KULTONG SEKTA.

KAYA IISA LAMANG ANG ATING PANANAWAGAN SA MGA KAPANALIG NA KATOLIKO.. MAGING MAPANURI AT MAPAGMATYAG.

MAG-INGAT SA MGA KULTONG NAGLIPANA!

MAY GOD BLESS US!

MAY MAMA MARY PROTECT US!

ST. MICHAEL THE ARCHANGEL DEFEND US!