BAWAL NGA BANG TAWAGING ‘FATHER’ ANG MGA PARI?
.
BY: John Rey Zamora Lumagui
.
Malimit kong mabasa sa mga debate groups dito sa facebook ang mga protestant religions (INC, BAC, JW, ADD etc.) na sinasabing, “Bakit ninyo tinatawag na ‘Father’ ang mga pari? Bawal iyan ayon sa Mateo 23:9 (CALL NO MAN FATHER)
.
• Simpleng logic lamang po ang sagot. Si Juan ay anak ni Pedro, samakatuwid ano ang itatawag ni Juan kay Pedro? Alangan namang sabi niyan: “Hoy Pedro may bayaran po kami sa school pakibayaran daw po.” Gets? Siyempre tatawagin niyang Tatay, Papa o Ama ang kanyang tatay. Siguro itong mga protestante tinatawag ang kanilang mga ama o tatay sa pangalan lamang.
.
• Ikalawa, malalimang pag-unawa sa kontekstong binasa. Bakit nga ba sinabi ng Panginoon na Call No Man Father? Sapagkat sa mga naunang talata, mababasa natin ang ginawang pagtuligsa ni Hesus laban sa mga Eskriba’t Pariseo na mga mapagbalat kayo, itinuturo ang kautusan ni Moises subalit hindi isinasabuhay (cf. Mt 23:3-4) At hinahangad nila na maging bantog o sikat sila sa mga bayan (cf. Mt 23:5-6) Dahil sa mga pansariling hangarin ng mga Eskriba at Pariseo dito sa kontekstong ito ay ipinagbawal ni Cristo ang paggamit ng titulong ‘guro’ (teacher/rabbi cf. Mt 23:7), ‘ama’ (father cf. Mt 23:9 at ‘tagapagturo’ (instructor cf. Mt 23:10). Hindi dapat tawagin sa titulong ito ang mga nag-aasam lamang para sa sariling kasikatan o yung mga nag-aassume lang na tawagin silang GURO, FATHER, INSTRUCTOR kahit HINDI KARAPAT DAPAT O SILA LANG ANG MAY GUSTO. Dahil ang gusto ng Mesias ay maging mapagpakumbaba sila (Mt 23:11) Ang gusto iparating ng Panginoon na siya ang Guro, siya ang hinihintay nating Mesias at ang kanyang Ama sa langit ay atin ding Ama.
.
•Wala rin namang binanggit dito sa konteksto ang pagbabawal ng paggamit sa mga titulong guro, ama at tagapagturo sa mga TUNAY AT KARAPATDAPAT para sa titulong ito. 
.
•Samakatuwid, hindi maling tawaging GURO o Teacher ang isang tao na nagsusumikap upang mapagbuti ng estudyante ang kanyang gawain sa paaralan. Gayundin naman, hindi maling tawagin na ama ang isang lalaki na nagpapakapagod para sa kanyang asawa at mga supling. Hindi ba’t Panginoon na rin na nag-utos na igalang ang inyong AMA at ina (Mt. 19:19)
.
• Gayundin naman na ang mga pari ay ang nagsisilbing AMA natin sa kanyang mga misyon. Sa katunayan mayroon akong Spiritual Director at kinikilala kong ‘ama’ pagdating sa mga Espiritwal na payo (Rev. Fr. Alfredo A. Maramara) Gayundin ang CFD Metro Manila, may kinikilala din ang grupo na ‘ama’ at Espiritwal na tagapayo (Rev. Fr. Abraham ‘Abe’ P. Arganiosa). Dahil katulad ng isang Ama, pinadadaloy sa kanila ng Diyos ang buhay sa pamamagitan ng binyag, kumpisal, at pagpapahid ng langis. Katulad ng isang ama, pinapapakain din nila ang kanilang mga ‘anak’ sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Salita ng Diyos at Banal na Eukaristiya. At tulad ng isang mabuting ama, inaakay nila ang kanilang mga anak sa tamang landas upang di maligaw sa pamamagitan ng walang sawang pangangaral. Kaya naman karapat-dapat tawaging Ama ang ating kaparian. Saludo po ako sa inyo, Reverend Fathers! 😊👍
.
PRO DEO ET ECCLESIA!