Kubos Nga Alagad

MARK 16:14 – IGLESIA NI CRISTO VS. ROMAN CATHOLIC CHURCH

(DURING 2ND CROSS EXAMINATION) OCTOBER 28, 2017

———————————————
ISINALIN SA TAGALOG.

Duane Cartujano: Sa Manuscript ba, sa Greek.

(Naghihiyawan ang mga INC Members dahil Greek na naman ang tanong)

Duane: Kasi ginamit nya e, kumbaga maging honest tayo. Doon sa Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Hanggang Verse 20 ba ang talatang ng Marcos 16 o hanggang talatang 8 lang?

Rene Panoncillo: Sana nagreklamo na itong mga pari ninyo.

Duane Cartujano: Hindi, ang tanong ko sagutin mo. The question is…sa original text. Hanggang verse 20 ba ang Marcos Chapter 16 o hanggang verse 8 lamang? Kasi verse 14 ang ginamit mo e.

Rene Panoncillo: Sana nag-usap kayo ng pari.

Duane Cartujano: Ang tanong ko ay sagutin mo.

Rene Panoncillo: Sinasagot ko na nga.

Duane Cartujano: So, hindi mo maamin na sa original text hanggang sa verse 8 lamang?

Rene Panoncillo: Kaina tinanong ko yan, opisyal ba na sagot at turo ng Iglesya Katolika ang Greek? Di ba ang sagot nya Opisyal?

Duane Cartujano: Ang obligasyon mo ngayon ay ang sumagot, hindi ang magkomento.

Rene Panoncillo: Tama.

Duane Cartujano: Ang tanong ko, hanggang verse 8 ba o hanggang verse 20, kasi verse 14 ang binasa mo e. Sa original text ba sa codex vaticanus, codex sinaiticus ang Marcos 16 ba hanggang 14 or hanggang 8 lamang?

Rene Panoncillo: Ang tanong kung hanggang verse 8 lang? Ang sagot ko, sana nagreklamo na ang mga pari nyo.

—————
The Ending of Mark (Mark 16:9-20)

“The longer ending, traditionally designated Mark 16:9-20, differs in vocabulary and style from the rest of the Gospel, is absent from the best and earliest mss. “(The Jerome Biblical Commentary, Page 629)

“The textual evidence for the first reading (stopping at verse 8) is the best. This reading is attested to by Sinaiticus and Vaticanus (the two earliest extant manuscripts that preserve this portion of Mark) and some early versions (Syriac, Coptic, Armenian, Georgian).”(New Testament TExt and Translation Commentary, Page 159)

“Mark 16.9-20–Here Jesus tells his disciples that they can drink poison and handle snakes and not get hurt. I agree with Ehrman that this passage is not part of the original text of Mark.”(Revisiting the Corruption of the New Testament Text, Page 21)

1 CORINTHIANS 8:6 – IGLESIA NI CRISTO VS. ROMAN CATHOLIC CHURCH (DURING 2ND CROSS EXAMINATION) OCTOBER 28, 2017

ISINALIN MULA SA HILIGAYNON

Duane Cartujano: Sa 1 Corinthians 8:6 (Nirequest ang operator ng Projector para ipakita ang sa screen ang greek text ng 1 Corinthians 8:6)

ἀλλ’ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ. (1 Corinthians 8:6, Greek New Testament)

Kasi ginagamit nyo yan para patunayan na may iisang Diyos lamang, ang AMA. Ang tanong sa greek, saan ang comma nakalagay doon ba after ng “pater” (Father) o after ng “theos” (God)?

Rene Panoncillo: (Nagkokomento)

Duane Cartujano: Maliwanag yan oh sa greek. Sa Greek.

Rene Panoncillo: …….ang pari…pero…

Duane Cartujano: Sa greek tayo. Sa greek…

Rene Panoncillo: Sa original wala namang punctuation.

Duane Cartujano: Oh e dyan sa greek? Saan nakalagay ang comma?

Rene Panoncillo: Oh ikaw ang gumamit, ikaw sana ang dapat na magpaliwanag nyan.

Duane Cartujano: Okay. So hindi mo kayang sagutin? hindi mo kayang sagutin?

Rene Panoncillo: Sinagot ko na, binasa ko pa nga e. Sabi pa nga ng inyong pari, ito oh binasa ko. Uulitin ko pagbasa? Ulitin ko. 1 Corinto 8:6:

“subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos,

(Palakpakan ang mga nakikinig)

Rene Panoncillo: dito may comma.

Duane Cartujano: Okay.

Rene Panoncillo: ang Ama. Comma.

(Palakpakan ang mga nakikinig)

Rene Panoncillo: na lumikha ng lahat ng bagay. Comma. at tayo’y nabubuhay para sa kanya. period.

Duane Cartujano: Ang aking tanong sa greek. Ang binasa nya ilonggo.

(Palakpakan ang mga nakikinig)

Duane Cartujano: Hindi nya alam. Palusot!

—————————————–
Note: What is important is what the NT writer meant to say. Insofar as commas in modern editions of texts help the reader understand the original, they are helpful.