Saw this on FB… Kahit na gawa-gawa lang ang diyalogo sa pagitan ni Cardinal Tagle at Pres Duterte, ang katwiran na pinapakita nito ay baluktot. Sa unang pangungusap pa lang MALI na agad. Ang misyon ng Simbahan ay hindi lamang para bigyan ng edukasyon ang mananampalataya. Isang mukha lang po yun. Ang misyon ng Simbahan ay mailigtas ang LAHAT ng kaluluwa. Salus animarum suprema lex. Kailan man palagi nitong ipagtatanggol ang buhay mula sa sinapupunan hanggang sa katandaan. Ipaglalaban ang katarungan, ikokondena ang kasamaan at karahasan, at isusulong ang pagbabagong-buhay maging ng mga makasalanan. Ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa ang kataas-taasang batas!