Pastor Saging strikes again.
Medyo kontra kontra ata pinapahayag niya sa ginagawa ng organization niya.