SAGOT SA MGA ANTI-CATHOLICS NA NANINIRA SA LARAWAN NG PANGINOON GAMIT ANG Jn 4:24! By Nablo Daniel

MAY MGA ANTI KATOLIKO NA GINAGAMIT ANG TALATANG ITO BILANG SAGOT KAPAG ANG TOPIC AY PATUNGKOL SA DIUSDIOSAN, GAYUNDIN SA MGA HINDI NANINIWALA SA PAGKA-DIYOS NG PANGINOONG JESUS, AT ANG PAGSAMBA SA DIYOS AY AYON SA ESPIRITU LAMANG.
.
IBA’T IBANG SAGOT SA JOHN 4:24
.
NANANATILI BANG ESPIRITU LAMANG ANG DIYOS?
.
KATUWIRAN KASI NG ATING MGA KAPATID SA LABAS NA ANG DIYOS AY ESPIRITU, HINDI TAO KAYA HINDI DAPAT MAY REBULTO KAPAG SUMASAMBA GAMIT NILA ANG TALATANG ITO SA IBAT IBANG ASPETO.
.
Juan 4
[24]Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.”
.
ANG DIYOS NAGMANIFEST NA DIN INTO FLESH
.
1 Timothy 3:16
[16]And without controversy great is the mystery of godliness: God was MANIFEST IN THE FLESH, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

.
John 1:14
[14]And the Word WAS MADE FLESH, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
.
NAGING KARANIWANG TAO
.
Mga Taga-Filipos 2:6-7
[6]Kahit siya’y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos.
[7]Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin. IPINANGANAK SIYANG TULAD NG MGA KARANIWANG TAO. At nang si Cristo’y maging tao.
.
SINASAMBA ANG DIYOS AYON SA ESPIRITU AT AYON SA KATOTOHANAN NA ANG DIYOS AY NAGING TAO
.
Mga Hebreo 2
[14]Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, NAGING TAO rin si Jesus at tulad nila’y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.
.
KAYA ANG DIYOS AY SINASAMBA SA ESPIRITU AT SINAMBA DIN AYON SA PAGIGING TAO NG PANGINOONG JESUS.
.
Mateo 28
[9]Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at SINAMBA SIYA.
.
Mateo 28
[17]Nang makita nila si Jesus, SIYA’Y SINAMBA NILA, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan.
.
Juan 9
[38]“Sumasampalataya po ako, Panginoon!” sabi ng lalaki. At SINAMBA NIYA si Jesus.
.
Mga Hebreo 1
[6]At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “DAPAT SIYANG SAMBAHIN ng lahat ng anghel ng Diyos.”
.
ANG SABI SA BIBLIYA DIYOS LANG ANG DAPAT SAMBAHIN
.
Luke 4:8
And Jesus replied to him, Get behind Me, Satan! It is written, You shall do homage to and worship the Lord your God, and Him only shall you serve.
.
Revelation 22:9
[9]Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: WORSHIP GOD.
.
KAYA KUNG ANG PERSONA NG PANGINOONG JESUS AY TUTUONG TAO AT TUTUONG DIYOS (ANAK) AT SIYA’Y SINASAMBA SAMAKATUWID SIYA AY DIYOS (IKALAWANG PERSONA NG ONE GOD)
.
Romans 8:9
[9]But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.
.
John 14:7 Kung kilala ninyo ako, makikilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit ngayon kilala n’yo na siya at NAKITA ninyo siya.” 
.
WALANG TAO LAMANG NA SINASAMBA. IDOLATRY YAN MGA KAPATID SA INC1914 😊 
.
.
God bless us always
.
———–
.
TOPIC #2
ANG DIYOS DAW AY ESPIRITU AT HINDI NAKIKITA THEREFORE ANG PAGSAMBA AY SA MGA BAGAY NA HINDI NAKIKITA. GAMIT DIN NILA ANG TALATANG ITO
.
John 4:24
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
.
Hebrews 11:1
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of THINGS NOT SEEN.
.
KUNG ANG PAGSAMBA AY SA HINDI NAKIKITA PAPAANO SINAMBA ANG PANGINOONG JESUS NA NAKITA???
.
John 14:7
Kung ako’y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya’y inyong mangakikilala, at siya’y inyong NAKITA.
.
SO NAKITA NA PALA ANG ATING SINASAMBANG DIYOS NA ESPIRITU SA LAMAN.
.
ISA PANG PATUNAY NA SINAMBA ANG DIYOS DAHIL SIYAY NAKIKITA
.
Matthew 28:17
At nang siya’y kanilang MAKITA, ay kanilang SINAMBA siya; datapuwa’t ang ilan ay nangagalinlangan.
.
Matthew 28:9
At narito, sila’y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At sila’y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siya’y SINAMBA.
.
SO IBIG SABIHIN ANG DIYOS NA HINDI NAKIKITA AY NAKITA NA UPANG SAMBAHIN TALIWAS SA SINASABI NG MGA SULPOT NA SEKTA.
.
1 Timothy 3:16
And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
.
KAYA PALA ANG ESPIRITU AY NAKIKITA DIN SA IBANG ANYO.
.
John 1:32
At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, NAKITA ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit; at dumapo sa kaniya.
.
MGA KAPATID SA B.A.C. NAKITA NA ANG ESPIRITU NA DIYOS. ALAM NIYO BA HITSURA NIYA KAPAG SUMASAMBA KAYO SA ESPRITU LAMANG???
.
.
GOD BLESS US ALWAYS.
.
———–
.
.
PALUSOT NG MGA BORN AGAIN SECT.
.
#Jerico_Roa_Edulan
John 4:24 ‘ God is a Spirit and whosoever worship Him must worship in spirit and truth’ ~~means we worship God in faith and not on our 5 senses… Thats what 2 corinthians 5:7 “walk by faith and not by sight” .. .if u say those aren’t gods, so what do u call them?? Why do u praise them, why do u give them honor?? For God alone the highest praises, honors and adorations.
Like · Reply · Report · 7 hours ago
.
.
#MYRESPONSE
SABI MO
…..”means we worship God in faith and not on our 5 senses… 
.
#ME
SO YOU ARE DEAD ON A GRAVE! 😇
.
SABI MO
……”Thats what 2 corinthians 5:7 “walk by faith and not by sight” 
.
#ME
HOW CAN YOU WALK WITH YOUR FAITH? YOU DONT HAVE ANY OF THE 5 SENSES
.
SABI MO 
……”.if u say those aren’t gods, so what do u call them??
.
#ME
WHO SAID THAT THEY ARE gods? ONLY YOU. WE KNOW WHO REALLY GOD IS. 😇
.
THEY ARE THE IMAGE OF MARTYRS AND THE MOTHER OF GOD (SON)
.
————
.
SABI MO
……”Why do u praise them, why do u give them honor?? 
.
#ME
THE BIBLE SAID 
Mateo 19
[19] IGALANG mo ang iyong ama at ina; at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”
.
EH DI BA KAPWA NATIN MANANAMPALATAYA ANG MGA MARTIR O MGA SANTO.
.
Ecclesiastico 7
[27]Igalang mo ang iyong ama nang buong puso, at huwag mong kalilimutan ang naging hirap NG IYONG INA ng ikaw ay kanyang isilang.
.
IGALANG MO ANG IYONG INA NA NAGSILANG SA IYO. SI MAMA MARY KAYA NAGSILANG SA PANGINOON.
.
SABI SA DEFINITION NG CHURCH
.
Greek: ἐκκλησία CHURCH G1577
Transliteration: ekklēsia
Pronunciation: ek-klay-see’-ah
Definition: From a compound of G1537 and a derivative of G2564; a calling out that is (concretely) a popular meeting especially a religious congregation (Jewish synagogue or Christian community of MEMBERS ON EARTH OR SAINTS IN HEAVEN OR BOTH): – assembly church.
KJV Usage: church (115x), assembly (3x).
Occurs: 118
In verses: 115
.
SO BOTH PALA IN HEAVEN AND EARTH ANG MGA MYEMBRO SO KASAMA PALA SILA SA LANGIT DYAN SA “LOVE THY NEIGHBOUR” (Mark 12:31). IGALANG ANG INA (Ecc 7:27). 
.
1 Pedro 1
[17]Walang itinatangi ang Diyos. PINAPAHALAGAHAN NIYA ANG BAWAT ISA AYON SA MGA GINAWA NITO. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo’y nabubuhay.
.
Isaias 1
[2]MAKINIG ang kalangitan gayundin ang KALUPAAN, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita, “Pinalaki ko’t inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin.
.
Mateo 22
[30]Sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit.
.
BUHAY SILA SA KAHARIAN NG DIYOS.
.
————
.
SABI MO
…..”For God alone the highest praises, honors and adorations.
.
#ME
Amen that is LATRIA second is HYPERDULIA (Mary) AND DULIA (Saints)
.
UNA TALAGA ANG DIYOS SA LAHAT. SA INYO LANG ITINURO YAN AT ITINATAK NA HINDI UNA ANG DIYOS SA KATOLIKO.
.
———–
.
God bless us always