Kung ako po ang tatanungin,ganito po dapat ang paghahalintulad sa Traslacion ng Poong Nazareno (hindi ang Golden Bull):

ANTI-CATHOLICS MALICIOUSLY AND DECEPTIVELY COMPARED THE IMAGE OF THE LORD JESUS NAZARENO WITH THE GOLDEN CALF.

NOON: Maraming tao ang sumusunod at dumudumog kay Jesus patungo sa Kalbaryo
NGAYON: Maraming tao ang sumusunod at dumudumog sa Poong Nazareno pero sa pagakakataong ito para Siya’y luwalhatiin at pasalamatan

NOON: Hinahawi ng mga sundalong Romano ang mga taong sumusunod kay Jesus
NGAYON: Ang mga Hijos ang humahawi sa mga tao para sa kaayusan ng Traslacion 

NOON: Nasalubong ng namimighating si Maria ang kanyang anak sa Daan ng Krus
NGAYON: Ang “Dungaw” na bahagi ng Traslacion ay ang pagsasalubong ng Poong Nazareno at Mahal na Ina

NOON: Si Simon Cireneo ang tumulong sa pagpapasan ng krus patungo sa Kalbaryo
NGAYON: Ang mga deboto ang nagtutulungang humihila ng andas upang makausad ang Poon patungo sa simbahan ng Quiapo

NOON at NGAYON: Pinasan ng Panginoon ang Krus ng ating Kaligtasan…

Parang isinasabuhay lang po natin ang pangyayaring naganap sa Pagpapakasakit ng Panginoon…

VIVA POONG JESUS NAZARENO…