THE HOLY MATRIMONY

 

VALENTINE’S DAY[Feb. 14]: SI SAN VALENTINO AT ANG KASAGRADUHAN NG MATRIMONIO By Jonathan Mercadero Loquez

LINGID SA KAALAMAN NG NAKARARAMI, ANG “VALENTINE’S DAY” O ARAW NG MGA PUSO AY NAKAUGAT SA KABAYANIHAN NG ISANG KATOLIKONG SANTO, SI SAN VALENTINO(TANDAAN: ANG MGA SANTO ANG KINIKILALANG BAYANI NG SIMBAHAN). KUNG ANG ATING MGA BAYANI AY NAG-ALAY NG BUHAY PARA SA BAYAN, SA HANAY NG MGA KATOLIKONG SANTO(MGA BAYANI NG SIMBAHAN) AY MAY MGA NAG-ALAY DIN NG BUHAY PARA SA DIYOS AT SIMBAHAN. SILA ANG MGA TINATAWAG NA “MARTYRS OF FAITH”. SI SAN VALENTINO(ST. VALENTINE) ANG ISA SA MGA NAKATALA SA LISTAHAN NG MGA MARTIR NG IGLESIA KATOLIKA NA TINATAWAG NA “ROMAN MARTYROLOGY”(MARTYROLOGIUM ROMANUM). ANG KANYANG KAMATAYAN(MARTYRDOM) AY NOONG FEBRUARY 14, A.D. 269. AT IDINEKLARA NAMAN NI POPE GELASIUS I ANG FEBRUARY 14 BILANG KAPISTAHAN NI SAN VALENTINO NOONG A.D. 496. SAMAKATUWID, ANG ARAW NG PUSO AY “ST. VALENTINE’S DAY” KAYA ITO AY ISANG KATOLIKONG PAGDIRIWANG/KAPISTAHAN.
.
SINO NGA BA SI SAN VALENTINO AT BAKIT NAGING SAGISAG SIYA NG WAGAS NA PAG-IBIG? AYON SA ATING TRADISYON, SI SAN VALENTINO AY ISANG PARI NA NAGTURO NG KASAGRADUHAN NG MATRIMONIO. PALIHIM NIYANG KINASAL ANG MGA CRISTIANONG MAGKASINTAHAN. NOON KASI ANG PAGTULONG SA MGA CRISTIANO AY ISANG KRIMEN SA IMPERYONG ROMANO. DAHIL HINDI PA NOON LEGAL ANG CRISTIANISMO. NANG MABALITAAN NG EMPERADOR ANG GINAWANG PAGTULONG NI SAN VALENTINO SA MGA MAGKASINTAHANG CRISTIANO, SIYA AY HINATULANG MAMATAY. SAPAGKAT ANG PARING SI SAN VALENTINO AY ISANG “ROMAN CITIZEN” KAYA NASA ILALIM SIYA NG MGA BATAS NG IMPERYONG ROMANO[GAYA NI SAN PABLO NA ISA RING “ROMAN CITIZEN”(cf. Gawa 22:25-29)]. SI SAN VALENTINO AY HINDI NATAKOT MAMATAY MATULUNGAN LANG NA MAKASAL ANG MGA MAGKASINTAHANG CRISTIANO. KAYA SI SAN VALENTINO AY NAGING SAGISAG NG WAGAS NA PAG-IBIG DAHIL WALANG KALAKIP NA PAGKATAKOT ANG PAGTULONG NIYA SA MGA NAGMAMAHALAN NG TUNAY. DAHIL ANG TUNAY NA PAG-IBIG AY WALANG KALAKIP NA PAGKATAKOT.
.
1Juan 4:18, Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa.
.
ANG GINAWANG PAGTULONG NI SAN VALENTINO NA PALIHIM NA PAGKAKASAL SA MGA MAGKASINTAHANG CRISTIANO AY MALIIT NA BAGAY KUNG IISIPIN. GAYA NG PAGBUHOS NG PABANGO SA ULO NI JESUS NG ISANG BABAE(cf. Mateo 26:6-13, Marcos 14:3-9). AYON SA ATING PANGINOONG JESUS, ANG SIMPLENG GINAWA NG BABAE AY MABABANGGIT BILANG PAG-AALAALA SA KANYA SAAN MAN IPANGARAL ANG MABUTING BALITA. GANITO RIN SA KASO NI SAN VALENTINO. SIYA AY PATULOY NA NAAALALA DAHIL SA KANYANG GINAWA.
.
Mateo 26:13, “Tandaan ninyo: saanman ipangaral ang Mabuting Balita, mababanggit din ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanya.”(cf. Marcos 14:9)
.
TAUN-TAON NATIN GINUGUNITA ANG “VALENTINE’S DAY” BILANG PAG-AALAALA KAY SAN VALENTINO. SUBALIT UNTI-UNTI NANG NAWAWALA ANG TUNAY NA KAHULUGAN NG PAGDIRIWANG NA ITO. SI SAN VALENTINO AY NAMATAY PARA SA KASAGRADUHAN NG MATRIMONIO. HINDI SIYA NATAKOT MAMATAY PARA MATULUNGANG MAIKASAL ANG MGA CRISTIANONG MAGKASINTAHAN. ANG INIIWASAN DITO AY ANG PAGTATALIK NA DI PA KASAL O ANG TINATAWAG NA “PREMARITAL SEX”(FORNICATION).
.
“Fornication is carnal union between an unmarried man and an unmarried woman. It is gravely contrary to the dignity of persons and of human sexuality which is naturally ordered to the good of spouses and the generation and education of children. Moreover, it is a grave scandal when there is corruption of the young.”(CCC #2353)
.
MALINAW NA ISANG KASALANAN ANG PAGTATALIK NG MAGKASINTAHANG DI PA KASAL. AYON SA ATING KATESISMO, FORNICATION IS A SIN GRAVELY CONTRARY TO CHASTITY.(cf. CCC #2396) ANG “PREMARITAL SEX”(FORNICATION) AY DI NAKAKALUGOD SA MATA NG DIYOS. KAYA MAHIGPIT ANG PAALALA NI SAN PABLO NA UMIWAS SA BAGAY NA ITO.
.
1Cor. 6:9(KJV), “Know ye not that the unrighteous SHALL NOT INHERIT THE KINGDOM OF GOD? BE NOT DECEIVED: NEITHER FORNICATORS, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind…”
.
1Cor. 16:18(KJV), “FLEE FORNICATION. Every sin that a man doeth is without the body; but HE THAT COMMITTETH FORNICATION SINNETH AGAINST HIS OWN BODY.”
.
KAYA WAG SANA NATIN HAYAANG MADUNGISAN ANG KAMATAYAN NI SAN VALENTINO. GABAYAN NATIN ANG MGA KABATAAN. GAYA NI SAN VALENTINO, ITURO RIN NATIN SA KANILA ANG KASAGRADUHAN NG MATRIMONIO. WAG NATING HAYAANG MALULONG SILA SA “PREMARITAL SEX”(FORNICATION). IPAUNAWA NATIN NA ANG TUNAY NA PAG-IBIG AY NAKAKAPAGHINTAY. IKA NGA, TRUE LOVE WAITS.
.
1Cor. 13:4(NIV), LOVE IS PATIENT, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.
.
BUKOD DITO, IPAALALA RIN NATIN SA LAHAT NA ANG “VALENTINE’S DAY” AY HINDI LANG PARA SA MGA MAGKASINTAHAN. ANG PAGDIRIWANG NA ITO AY PARA SA LAHAT. SAPAGKAT NATUTO NA TAYONG UMIBIG DAHIL ANG DIYOS ANG UNANG UMIBIG SA ATIN.(cf. 1Juan 4:19) “ANG DIYOS AY PAG-IBIG.”(1Juan 4:16) KAYA DAPAT PATULOY TAYONG NAG-IIBIGAN BILANG MAGKAKAPATID KAY CRISTO.(cf. Hebreo 13:1) DAHIL ANG TUNAY NA UMIIBIG SA DIYOS AY UMIIBIG SA KANYANG KAPATID.(cf. 1Juan 4:20-21)
.
ST. VALENTINE, PRAY FOR US! 
*******************************************************
–Lay Apologist