[IS IT CORRECT TO CONFESS YOUR SIN TO A PRIEST?
A. NO.

PSALM 32:5 TEACHES, “THEN I ACKNOWLEDGED MY SIN TO YOU AND DID NOT COVER UP MY INIQUITY. I SAID, ‘I WILL CONFESS MY TRANSGRESSIONS TO THE LORD’ — AND YOU FORGAVE THE GUILT OF MY SIN.”

WHY DO CATHOLICS CONFESS THEIR SINS TO PRIESTS WHILE IN 1 JOHN 1:9 STATES,

“IF WE CONFESS OUR SINS, HE (GOD) IS FAITHFUL AND JUST AND WILL FORGIVE US OUR SINS AND PURIFY US FROM ALL UNRIGHTEOUSNESS.” That means confessions should be direct to God.]

NAGPAMALAS NA NAMAN PO NG KAWALANG KAALAMAN SA BIBLIA ANG KAMPON NI FELIX MANALO NA SI TANDANG HERANIO ATIENZA. HALATANG HINDI NGA NAGBABASA NG BIBLIA ANG ESTERERONG TANDERS NA ITO. INUTIL PAGDATING SA BIBLIA.

[IS IT CORRECT TO CONFESS YOUR SIN TO A PRIEST?
A. NO.]

MALIWANAG NA BUKOD SA WALANG ALAM SI TANDERS SA ARAL NG KATOLIKO WALA DIN SYANG ALAM SA BIBLIA, KAYA GANUN NALANG SYA KA DESPERADO PARA SIRAAN ANG DOKTRINANG KATOLIKA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NANG IILANG BERSO SA BIBLIA PARA LAMANG MAKAPANGLOKO NG TULAD NYANG MANGMANG SA BIBLIA.

BAWAL NGA BA ANG MANGUMPISAL SA PARI? AYON SA BERSONG SINIPI NI TANDANG TATANG HERANIO NA WALANG PINAGKATANDAAN ANG PASLAMS 32:5.

PSALM 32:5 TEACHES, “THEN I ACKNOWLEDGED MY SIN TO YOU AND DID NOT COVER UP MY INIQUITY. I SAID, ‘I WILL CONFESS MY TRANSGRESSIONS TO THE LORD’ — AND YOU FORGAVE THE GUILT OF MY SIN.”

SA TALATANG SINIPI  AY WALA KA NAMANG MABABASANG HUWAG KANG MANGUMPISAL SA PARI. WALA DIN MABABASA NA BAWAL LUMAPIT AT MANGUMPISAL SA PARI. WALA DIN MABABASA SA TALATA NA HINDI PWEDE SUMANGGUNI SA PARI PARA MANGUMPISAL. SO ANO KAYA ANG HINIHIMUTOK NI TATANG HERANIO.

KUNG ANG PAG UUSAPAN AY ANG PANGUNGUMPISAL NARIRITO ANG MATIBAY NA PALIWANAG NG BIBLIA TUNGKOL DITO. MISMO SI APOSTOL SAN PABLO AY PARI

Romans 15:15-16 GNT  ‘But in this letter I have been quite bold about certain subjects of which I have reminded you. I have been bold because of the privilege God has given me 16 of being a servant of Christ Jesus to work for the Gentiles. I serve like a priest in preaching the Good News from God, in order that the Gentiles may be an offering acceptable to God, dedicated to him by the Holy Spirit.’

BILANG ISANG PARI, SI APOSTOL SAN PABLO AY NAGPATAWAD NG KASALANAN  IN PERSONA CHRISTI.

2 Corinthians 2:10 KJV ‘Whom you pardon anything, I also pardon. Indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, I have done for your sakes, IN THE PERSON OF CHRIST.’

IBIG BA SABIHIN NITO NA KINALABAN NI APOSTOL SAN PABLO ANG KALOOBAN NG DIOS? SAAN NGA BA NANGGALING ANG KAPANGYARIHAN NG PAGPAPATAWAD NG KASALANAN NA IPINAHINTULOT NG MGA APOSTOL.

John 20:22-23 KJV [The power to forgive sins instituted by Christ Himself through Apostles, entrusted to our priest.]

Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila: Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu. 23 Ang kaninumang mga kasalanan na inyong pinatatawad ay ipinatatawad iyon sa kanila. Ang kaninumang mga kasalanan na hindi ninyo pinatatawad, ang mga ito ay hindi pinatatawad.

ITO PALA AY GALING KAY CRISTO. MALIWANAG, ITO AY UTOS AT ITINATAG MISMO NG PANGINOONG JESUS. SIYA MISMO ANG NAGBIGAY KAPANGYARIHAN SA KANYANG MGA ALAGAD. KAPANGYARIHAN NA PARA LAMANG SA KANYANG MGA PARI. MISMO SI APOSTOL SANTIAGO AY IPINAHAYAG ITO.

James 5:16 ‘Therefore CONFESS your SINS TO EACH OTHER and pray for each other so that you may be healed’

SINALUNGAT BA NG MGA APOSTOL ANG TURO NG DIOS? HINDI! SAPAGKAT ITO MISMO AY GALING SA DIOS, SIYA MISMO ANG NAGTATAG NG MINISTERIONG ITO NG PAKIKIPAGKASUNDO.

2 Corinthians 5:18 KJV [God gave the apostles the Ministry of Reconciliation]

And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation;

NA SIYA NAMAN NIYANG IBINIGAY AT IPINAGKALOOB SA KANYANG MGA ALAGAD NA GAWIN ANG MINISTERIO NANG PAKIKIPAGKASUNDO NA HINDI IBINIGAY KAILANMAN SA MGA MINISTRO NI MANALO O SA MGA PASTOR NG MGA SEKTANG SULPOT.

2 Corinthians 5:19 KJV [Christ committed to the Apostles the word of reconciliation.]

To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.

[WHY DO CATHOLICS CONFESS THEIR SINS TO PRIESTS WHILE IN 1 JOHN 1:9 STATES,]

DAHIL IPINAG UTOS MISMO IYAN NI CRISTO. DAHIL GINAWA MISMO ITO NG MGA APOSTOL NI CRISTO. BAKIT KAYO HINDI NYO ITO SINUSUNOD? ANG TUNAY NA ALAGAD NI CRISTO AY SUSUNOD SA ANUMANG KANYANG IPINAG UTOS.

[1 John 1:9 “IF WE CONFESS OUR SINS, HE (GOD) IS FAITHFUL AND JUST AND WILL FORGIVE US OUR SINS AND PURIFY US FROM ALL UNRIGHTEOUSNESS.” That means confessions should be direct to God.]

WALANG SINABI NA HINDI DAPAT MANGUMPISAL SA MGA PARI, WALA DING SINABI NA BAWAL MANGUMPISAL SA MGA PARI. IKAW LANG ANG NAG IINSIST NITO. MALIAWANAG ANG MGA TALATA NA IBINIGAY KO SA ITAAS. MAGING SA LUMANG TIPAN ANG MGA PARI AY INATASAN NA NITO AT BINIGYAN NA NG KAPANGYARIHAN.

Leviticus 5:5-6 KJV ‘And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing: And he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the PRIEST shall make an atonement for him concerning his sin.’

 Leviticus 4:26-31 KJV ‘And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him. And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings; and the priest shall burn it upon the altar for a sweet savour unto the Lord; and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him.’

MALINAW ANG MGA TALATA SA ITAAS TATANG HERANIO ATIENZA, MALABO NA TALAGA ANG IYONG MGA MATA KAYA BULAG NA KAYO SA KATOTOHANAN.

KAYA NAMAN WALANG KAKAYAHAN ANG MGA MINISTRO NYO NA GAWIN ITO SAPAGKAT HINDI NAMAN SILA MGA PARI NG DIOS. AT HINDI SILA BINIGYAN NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO PARA SA MINISTERIONG ITO NG PAKIKIPAGKASUNDO.

MALIWANAG NA PIKIT MATA KAYO SA MGA TUNAY NA ARAL NI CRISTO AT LIHIS ANG INYONG MGA DILA SA PAGSASABI NG KATOTOHANAN. BINULAG LAMANG KAYO NG MGA ALAGAD NI MANALO.