TRANSLATED FROM WARAY-WARAY DIALECT.

Bro. Joseph

Brad may tanong po ako, tungkol po kasi ito sa sinabi ng classmate ko na sabadista sa SSU dito sa Catbalogan. Ang sabi niya kasalanan daw po at bawal ang magsuot ng mga gintong kwintas o bracelet. At sa demonyo daw yung pag inum ng alak o yung nakalalasing. Tapos ito pa po ang tanong niya bakit daw po love natin ang mga santo instead na mag focus nalang tayo kay Jesus. At bakit merun tayong mga larawan o rebulto ng mga santo sa ating simbhan na isa daw po Itong pagsalangsang sa Dios. Ano po ba ang pwede kong isagot sa kanya Brad. Maraming salamat po at God bless pos a iyo.

CFD ANSWERS:

[Brad may tanong po ako, tungkol po kasi ito sa sinabi ng classmate ko na sabadista sa SSU dito sa Catbalogan. Ang sabi niya kasalanan daw po at bawal ang magsuot ng mga gintong kwintas o bracelet.]

SA TOTOO LANG BRAD HINDI NAMAN PO KASALANAN O BAWAL ANG MAGSUOT NG MGA ABUBOT O PALAMUTI SA KATAWAN LIKE KWINTAS, BRACELET, SINGSING, HIKAW, RELOS, ETC. BASTA MAY PAMBILI KA LANG, ANG KASALANAN EHH YUNG WALA KA NA NGANG BUDGET PARA SA BAHAY, EHH FEELING MAYAMAN KA PA SA HARAP NG MGA TAO.

KUNG ANG PAGSUOT MO NITO EHH PARA LAMANG SA PRIDE MO KASI GUSTO MO MAGPASIKAT YAN PO AY KASALANAN. NGUNIT ANO PO BA ANG SINASABI NG BIBLIA TUNGKOL DITO?

Ezekiel 16:11-12 ADB ‘Ginayakan din naman kita ng HIYAS, at nilagyan ng mga PULSERA ang iyong mga kamay, at ng isang KUWINTAS ang iyong leeg. At nilagyan ko ng HIKAW ang iyong ilong, at ng mga HIKAW ang iyong mga tainga, at isang magandang PUTONG ang iyong ulo.’

GANITO IPALIWANAG NI PROPETA EZEKIEL ANG KAGANDAHAN NG ISANG DILAG NA NAGSUSUOT NG MGA PALAMUTI SA KATAWAN. ANG PAGGAYAK NG HIYAS, ANG PAGLALAGAY NG PULSERA SA KAMAY, ANG PAGSUOT NG KUWINTAS SA LEEG, AT HIKAW SA MGA TAINGA MAGING SA ILONG AT ANG PAGLALAGAY NG MAGANDANG PUTONG SA ULO AY ISANG PAGPAPARANGAL SA KAGANDAHAN NG BABAE AT ITO  HINDI NAMAN MASAMA O BAWAL.

Genesis 24:2 ‘At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalake ng isang SINGSING NA GINTO, na may kalahating siko sa timbang, at DALAWANG PULSERA upang ilagay sa kaniyang mga kamay, na may timbang na sangpung siklong ginto.

MAGING ANG PAGGAYAK AT PAGSUOT NG MGA PALAMUTI NA YARI SA GINTO AY HINDI RIN IPINAGBABAWAL SA BIBLIA. AT HINDI ITO MASAMA.

[At sa demonyo daw yung pag inum ng alak o yung nakalalasing.]

SIGURO ANG MGA SABADISTA NAKAKITA NA NANG DEMONYO NA NAGLALASING KAYA NILA NASABI IYON. HINDI NAMAN PO SA DEMONYO ANG ALAK EHH. KASI MISMO SI JESUS AY GUMAWA NG ALAK.

John 2:1-11 AB ‘JESUS TURNS THE WATER INTO WINE DURING THE WEDDING AT CANA.’

 AT HINDI RIN NAMAN KASALANAN ANG PAG INUM NG ALAK BASTA IN MODERATION, KASI DAPAT RESPONSABLE KA PARIN KAHIT IKAW AY UMINOM NG ALAK.

Deuteronomy 14:26 AB At iyong gugulin ang salapi sa anomang nasain mo sa mga baka, o sa mga tupa, o sa alak, o sa matapang na inumin, o sa anomang nasain ng iyong kaluluwa: at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Dios, at ikaw ay magagalak, ikaw at ang iyong sangbahayan;

 Ecclesiastes 10:19 AB Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay: at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay.

 Psalm 104:15 AB At ng alak na nagpapasaya sa puso ng tao,
At ng langis upang pasilangin ang kaniyang mukha,
At ng tinapay na nagpapalakas ng puso ng tao.
                                           

SAPAGKAT ANG PAG INUM PALA NG ALAK AY NAKAPAGBIBIGAY DIN NG KAGALAKAN SA BUHAY AT NAGPAPASAYA SA PUSO NG TAO. ANG KASALANAN PO EHH YUNG SOBRANG PAGLALASING O YUNG PAG ABUSO SA ALCOHOL, ITO ANG SABI NG BIBLIA.

Isaiah 5:11 AB Sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga, upang sila’y makasunod sa nakalalasing na inumin; na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa magalab ang alak sa kanila!

KITA MO NA, YUNG SOBRANG PAGLALASING O PAG ABUSO SA ALAK NA NAGTATAGAL HANGGANG KALALIMAN NG GABI AY HINDI NA NAKABUBUTI.

[Tapos ito pa po ang tanong niya bakit daw po love natin ang mga santo instead na mag focus nalang tayo kay Jesus]

WALA NAMAN PO SINABI ANG PANGINOONG JESUS NA BAWAL MAHALIN ANG MGA SANTO. HINDI RIN PO ITO IPINAGBABAWAL SA BIBLIA, SA KATUNAYAN  WALA NAMANG SINABI ANG PANGINOONG JESUS NA PAG MAHAL MO ANG MGA SAINTS MAWAWALA ANG FOCUS MO SA KANYA. WALA LANG TALAGA SA HULOG  AT SA TAMANG KATINUAN ITONG MGA SABADISTA NA ITO. DAPAT NGA  NA MAHALIN PA NATIN ANG MGA SANTO NA NAGPAGAL PARA SA ATING PANANAMPALATAYA.

SA KATANUYAN PAG MAHAL MO ANG SAINTS NI JESUS MAHAL MO DIN SI JESUS. ITO PO ANG MABABASA SA BIBLIA

Philemon 1:5 KJV ‘Hearing of thy LOVE AND FAITH, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward ALL SAINTS;’

Colossians 1:4 KJV ‘Since we heard of your FAITH in Christ Jesus, and of the LOVE which ye have to ALL THE SAINTS,’

OH KITA MO NA HINDI NAMAN PALA BAWAL O MASAMA ANG MAGKAROON NG FAITH AT PAGMAMAHAL SA MGA SAINTS DAHIL HINDI NAMAN MASISIRA AT MAWAWALA ANG FAITH MO AT FOCUS MO KAY JESUS CHRIST. MADUMI LANG KASI TALAGA ISIPAN NG MGA SEKTANG SULPOT.

SILA NGA MAHAL NA MAHAL NILA SI ELLEN GOULD WHITE NA FOUNDER NG KANILANG SEKTA EHH. KASI PATI MGA VISION NITO O PROPESIYA PINAPANIWALAAN NILA. GINAWAN PA NGA NILA NG REBULTO. TAPOS TAYO SASABIHAN NILA NA MASAMA ANG MAHALIN ANG SAINTS NATIN NA NAGPAGAL PARA SA ATING PANANAMPALATAYA., ANO SILA TIMANG.!

[At bakit merun tayong mga larawan o rebulto ng mga santo sa ating simbhan na isa daw po Itong pagsalangsang sa Dios ]

HINDI NAMAN IPINAGBAWAL NG DIOS ANG PAGKAKAROON NG MGA LARAWAN O REBULTO SA LOOB NG KANYANG TEMPLO. SA KATUNAYAN NGA NITO NAGPAGAWA PA SYA NG TEMPLO NA PUNONG PUNO NG MGA REBULTO AT LARAWAN.

ANG TEMPLO NG DIOS AY PUNONG-PUNO NG MGA IMAHEN AT LARAWAN.

 EZEKIEL 41: 18-20, 25

41:18 At ang pader ay niyaring may MGA KERUBIN at may mga puno ng palma; at isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at kerubin, at bawa’t kerubin ay may dalawang mukha;

 41:19 Na anopa’t may MUKHA ng isang TAO sa dako ng puno ng palma sa isang dako, at mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako. Ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot:

 41:20 Mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay may MGA KERUBIN at mga puno ng palma na yari; ganito ang pader ng templo.

 41:21 Tungkol sa templo, ang mga haligi ng pintuan ay parisukat; at tungkol sa harapan ng santuario, ang anyo niyao’y gaya ng anyo ng templo.

 41:22 Ang dambana ay kahoy, na tatlong siko ang taas, at ang haba niyao’y dalawang siko; at ang mga sulok niyaon at ang haba niyaon, at ang mga pader niyaon, ay kahoy: at sinabi niya sa akin, Ito ang dulang na nasa harap ng Panginoon.

 41:23 At ang templo, at ang santuario ay may dalawang pintuan.

 41:24 At ang mga pintuan ay may tigdadalawang pinto, dalawang tiklop na pinto, dalawang pinto sa isang pintuan, at dalawang pinto sa kabila.

 41:25 At mga niyari sa mga yaon, sa mga pintuan ng templo, mga kerubin at mga puno ng palma, gaya ng niyari sa mga pader; at may pasukan na kahoy sa harap ng portiko sa labas.

AYAN BASAHIN MO NALANG BRO. JOSEPH. PUNONG PUNO NG MGA IMAHEN ANG TEMPLO NG DIYOS. VERY CATHOLIC DIBA? ANG BAWAL EHH ANG GAWIN MONG ‘MGA DIOS ANG MGA ITO.

EHH ANG MGA SABADISTA NGA MGA SIMBAHAN NILA NGAYON MAY MGA IMAHEN NA, PATI PA SI ELLEN GOULD WHITE MAY MGA IMAHEN AT REBULTO NA RIN. YAN ANG SUMASAMBA SA MGA DIOS DIOSANG SI ELLEN GOULD WHITE

 

 

[Ano po ba ang pwede kong isagot sa kanya Brad. Maraming salamat po at God bless pos a iyo.]

YAN ANG MAAARI MONG ISAGOT SA KANYA BRO. JOSEPH, IPABASA MO SA KANYA PARA MATAUHAN SIYA. NAWAY MAKATULONG SAIYO YAN AT SA IYONG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. GOD BLESS DIN SA IYO.