SAGOT SA MGA TANONG NG MGA HINDI KATOLIKO TUNGKOL SA PANANAMPALATAYANG KATOLIKO

4&5 [Ginawa niyong mga Katoliko na tagapamagitan si Maria at mga santo. May iisang tagapamagitan lamang sa Ama iyon ay si Hesus (1 Timoteo 2:5)]

Sagot: Wala kaming tutol sa 1 Timoteo 2:5. Tama na si Kristo ang tagapamagitan sa Ama, pero tutol kami kung sasabihin ninyo na hindi pwedeng ipinalangin ng isang Kristiyano ang kanyang kapwa.

Pwede ba o hindi?

Kung hindi, mali din pala ang ginagawa ng karamihang protestante na humihingi sila ng tulong sa kanilang mga pastor. Kadalasang ganito ang kanilang sinasabi: “Pastor, ipanalangin po ninyo ako sapagkat may mahirap po kaming pagsusulit bukas.”

Pero kung pwede naman palang ipanalangin ng Kristiyano ang kanyang kapwa, ganyan ang aming ginagawa. Ang mga santo sa langit at si Maria ay mga Kristiyano na nasa langit.

At kung ginagamit niyong basehan ang 1 Timoteo 2:5 ay nagkakamali kayo sa pag-interpreta ng bibliya. Sapagkat sa mga naunang talata ay may binabanggit si Pablo na “intercessions.” Basahin natin.

“I exhort therefore, that, first of all, supplications, PRAYERS, INTERCESSIONS, and giving of thanks, be MADE FOR ALL MEN.”
– 1Timothy 2:1

Kung hindi ninyo naintindihan, basahin natin sa Tagalog.

“Una una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, MANALANGIN, MAMAGITAN, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao.”
– 1 Timoteo 2:1

Kinontra ba ni Pablo ang sarili niya sa bersikuo 5? siyempre hindi. Siya na mismo ang nag-utos na MAMAGITAN sa lahat ng mga tao. At pawang sinusunod ng Simbahang Katolika.

Ang paghingi ng panalangin sa mga santo at kay Maria ay hindi nakalalabag sa pagiging Tagapamagitan ni Kristo. kaya siya naging iisang tagpamagitan sapagkat siya ay tunay na tao at tunay na Diyos.

6: [Sumasamba kayo sa mga diyus-diyosan labag iyan sa Exodus 20:4-6]

Sagot: Nakakatawa na lamang ang mga paratang na ito sapagkat ito’y wala nang katapusang paratang. Pero uulitin ko pa rin.

Ano ba ang inyong batayan na sumasamba ang mga Katoliko sa rebulto? Pagluhod?

Una sa lahat kapag sumasamba ka sa Diyos pwede kang lumuhod pero hindi porke lumuhod ka ay sumasamba ka na agad sa kaharap mo.

Paano pala nung nalaglag ang barya ko sa lapag at lumuhod ako sa harapng barya para kunin, sinasamba ko na ba ang barya? Hindi!

Isa pa si Pastor mahilig lumuhod sa harap ng bibliya, saan sa bibliya na dapat sambahin ang bibliya? Ha ha ha.

Nanalangin kami sa harap ng rebulto? Well, basa!

Pagba-bow kapag dumadaan sa harap ng rebulto?

Sa Japan ang pagbow ay tanda ng paggalang, ito’y katumbas ng pakikipagkamay. Ibig sabihin ba sumasamba ang mga Hapon sa kapwa nila? HINDI!

“Hezekiah TURNED HIS FACE TO THE WALL AND PRAYED TO THE LORD.”
– Issaiah 38:2

Ibig sabihin ba ay sumamba si Ezechias sa dingding dahil dito siya humarap ng manalangin? Siyempre hindi!

(Ang mga pagdiriin sa mga bersikulong ginamit ay iniligay ng may-akda. Ang mga ginamit na bersikulo sa bibliya ay hinango mula sa Ang Biblia 1905, King James Version at New American Bible- Revised Edition)

Orihinal na akda ni John Rey Z. Lumagui ng CFD-Cavite.

Pro Deo Et Ecclesia!!