The Splendor of the Church

[Sa mga debotong panatiko, puro kayo ritwal at tradisyon, nakakaawa naman kayo, taon-taon ninyo na lang pinapatay si Jesus tuwing Biyernes Santo, FYI lang po, isang beses lang namatay si Jesus.]

MR. BORN AGAIN, NEIL JOHN GERONIMO, BAGO PO KAYO MANIRA SANA NAMAN AY GINAMIT NIO NAMAN NG KONTI ANG INYONG UTAK. UNANG UNA, KELAN NAMIN PINATAY SI CRISTO TAON-TAON TUWING BIERNES SANTO? HELLO, KUNG KAYO PO AY NASA MATINONG PAG-IISIP DAPAT NIONG MALAMAN NA ANG GINAGAWA NAMIN TUWING BIERNES SANTO AY “REMEMBRANCE” AND “COMMEMORATION”. ITO AY PAG-ALALA AT PAGNINILAY SA PAGHIHIRAP AT KAMATAYAN NG PANGINOONG JESUS SA KRUS. HINDI PO PAGPATAY KAY CRISTO. HINDING HINDI. NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA

ISA PONG KASINUNGALINGAN AT KABALIWAN NA SABIHING PINAPATAY NAMIN SI CRISTO TAON TAON. ANO BA YAN? IKAW BA AT ANG PAMILYA MO AT MGA KAIBIGAN MO NAGDIRIWANG NG BIRTHDAY TAON TAON? IBIG BANG SABIHIN TAON TAON KAYO SINISILANG? KAWAWA NAMAN ANG BAHAY BATA AT KATAWAN NG NANAY MO TUWING BIRTHDAY MO. HA HA HA…

VERY OBVIOUS NA IGNORANTE PO KAYO SA MGA GINAGAWA NAMIN SA LOOB NG SIMBAHAN TUWING BIERNES SANTO. ANG AMIN PONG GINAGAWA AY MAGDASAL NG 14 STATIONS OF THE CROSS PARA MAGNILAY, THEN KAMI AY NAKIKINIG SA 7 LAST WORDS NI JESUS FROM THE BIBLE, FROM THE GOSPELS. IYAN AY PAGNINILAY NG SALITA NG DIOS SAMANTALANG ANG STATIONS OF THE CROSS PAGNINILAY NG MGA GINAWA AT NAGANAP KAY LORD JESUS MULA PAG-ARESTO, PAGLILITIS, PAGBUBUHAT NG KRUS AT ANG KANYANG KAMATAYAN, PAGLILIBING… PAGKATAPOS NG 7 LAST WORDS O SIETE PALABRAS KAMI AY NAGDIRIWANG NG PAGPAPARANGAL SA KRUS NI CRISTO NA NAGING INSTRUMENTO NG PAGLILIGTAS. SINASARIWA NAMIN ANG KANYANG KAMATAYAN SA KRUS.

KUNG HINDI PO NINYO ALAM AT PARA MALAMAN NIO ANG MGA NAGPAPAPAKO SA KRUS AT NAGPAPAHAGUPIT NG KATAWAN SA MGA KALSADA AY HINDI UTOS NG SIMBAHANG CATOLICO. IYON AY GAWA GAWA NG IBANG KULTO NA AYAW SUMUNOD SA ALITUNTUNIN NG SANTA IGLESIA. AT KUNG GAGAMITIN MO ANG IYONG UTAK, ISIP AT PATI NA MATA, MAKIKITA MONG HINDI SILA SI CRISTO KAYA IMPOSIBLENG MASABI MO NA PINAPAKO NAMIN SI CRISTO TAON TAON. 

KELAN MO NAKITA NA PINAPAKO NAMIN SI CRISTO TAON TAON? SAAN NAMIN PINAKO SI CRISTO TAON TAON? SA ROME BA? SA MANILA CATHEDRAL? SAAN? LAHAT NG SIMBAHAN PUNO NG MGA DEVOTONG CATOLICO TUWING BIENES SANTO PAPANO NAMIN MAIPAPAKO SI CRISTO SA LAHAT NG IYON TAON TAON? ANG SAGOT AY SIMPLE LANG: HINDI NAMIN PINAPAKO SI CRISTO SA KRUS TAON TAON. DAHIL HINDI NAMIN MAGAGAWA YON DAHIL SI JESUS AY NASA LANGIT NA AT BUHAY MAGPAKAILANMAN. HA HA HA… HINDI SIYA PWEDENG IPAKO ULI: NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA

KUNG GAYO PO AY MANINIRA PLEASE LANG GAMITIN NAMAN PO NG KONTI ANG INYONG UTAK AT KUKUTE PARA PO HINDI PUMUROL. HA HA HA…

[Puro kasi kayo sunod lang ng sunod sa mga tagapagturong tintago ang katotohanan sa inyo.]

MR. BORN AGAIN BAGO PO SILA MANIRA SA IBA E TIGNAN NIO MUNA ANG INYONG MGA SARILI. PARANG HINDI NAMIN NAKIKITA SA TV ANG PINAGGAGAWA NIONG MGA BORN AGAIN. PAG KAYO INUTUSAN NG PASTOR NIO O NG TELEVANGELIST NA TUMALON TUMATALON, PAGPINA-IIYAK UMIIYAK, PAG PINATATAAS NG KAMAY NAGTATAAS NG KAMAY, PAG PINAPIPIKIT PUMIPIKIT. 

SO KAYO ITONG UTO UTO SA INYONG MGA PASTOR TAPOS BINIBINTANG MO SA AMIN ANG INYONG SARILING GAWAIN. PATI MGA MGA SWELDO NIO INAALAM PA NG MGA PASTOR AT KINUKUHA ANG 10% NG SWELDO. ANO BA YAN? MAHALAGA BA SA KALIGTASAN IYANG SAPILITANG TITHING? SABI NIO FAITH ALONE LANG BAKIT MAY KASAMA PANG TITHING? PAG PERA HINDI NIO MAIWAN. HA HA HA

[D ko naman hangad ang i-condemn kayo, nais ko lng po na malaman niyo na mahal kayo ng Panginoon at nais Nyang magkaroon kau ng tamang pananaw at relasyon sa Kanya.]

NAIITINDIHAN NAMIN ANG IYONG SALOOBIN MR. BORN AGAIN. NAKIKITA NAMIN ANG IYONG OBVIOUS NA “KAIPOCRITOHAN”. HINDI MO KAMO KAMI KINO CONDEMN. E NAPAKA LAKI MONG SINUNGALING. WAG KANG SINUNGALING PLEASE.

INAAKUSAHAN MO NGA KAMI NG PAGPAPAPAKO KAY LORD JESUS EVERY YEAR TAPOS SASABIHIN MONG HINDI MO KAMI KINO CONDEMN. E BALIW KA NA YATA MR. BORN AGAIN. PARANG MAY TULILING NA ANG IYONG ISIP. 

SUMUNOD, WAG KANG HIBANG NA AKALA MO IKAW AY MAY RELATIONSHIP KAY JESUS AT KAMI AY WALA. PWEDE BA, BAKA MAS MALALIM PA ANG RELATIONSHIP NAMIN KAY JESUS KESA SA IYO. ANG PAG-IISIP NA IKAW AY MAY RELATIONSHIP KAY JESUS AT ANG IBA AY WALA AY ISANG DELUSION. KAWAWA KA NAMAN DAHIL LIBRE ANG DELUSYON SA BANSANG ITO.

[Imbes na patayin natin Sya tuwing Biyernes Santo at sundin ang mga tradisyon na wala namang basehan sa Bibliya, magnilay na lang tayo sa tunay na diwa ng araw na ito, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat.]

HA HA HA… YUN NA NGA ANG GINAGAWA NAMIN E. INAALALA NAMIN ANG PAGHIHIRAP AT KAMATAYAN NI CRISTO TAON TAON AT HINDI NAMIN SIYA PINAPATAY TAON TAON DAHIL KUNG HINDI MO ALAM HINDI NA NA PWEDENG MAMATAY SI CRISTO. NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… EVER EVER. IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

ANG AKUSASYON MO NA PINAPATAY NAMIN SI LORD JESUS EVERY YEAR AY BUNGA NG IYONG IGNORANCE OF OUR CATHOLIC FAITH AND PRACTICES. KUNG HINDI KA IGNORANTE IYAN AY BUNGA NG IYONG PANLOLOKO. KASI ALAM MO NAMANG HINDI NAMIN PINAPATAY SI CRISTO TAON TAON PERO SINASABI MO PA RIN PARA SIRAAN KAMI AT LOKOHIN ANG MGA TAO PARA UMANIB SA CULTO MONG BAGONG IMBENTO LANG.

[Ayon sa Juan 3:16, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya’t binigay Nya ang Kanyang kaisa-isanng anak na upang ang sinumang maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.]

GINAGAWA NAMIN YAN. KAYA NGA NANINIWALA KAMI KAY CRISTO BILANG AMING PANGINOON AT DIOS, MANUNUBOS AT TAGAPAGLIGTAS. HINDI MO ALAM YAN? IBIG SABIHIN TALAGANG IGNORANTE KA HINGGIL SA CATHOLIC FAITH NAMIN. HINDI PA NAIIMBENTO ANG CULTO MONG BAGONG LITAW SI CRISTO AY TINANGGAP NA NG AMING MGA NINUNO BILANG DIOS AT PANGINOON, MANUNUBOS AT TAGAPAGLITAS. JUST TO LESSEN YOUR IGNORANCE AND TO PREVENT YOUR PUBLIC DECEPTION.

[3 mahalagang bagay po sana ang nais ko po sanang malaman ninyo:]

ANO YON? 

[Una, Mahal tayo ng Panginoon at maganda ang Kanyang plano sa atin, walang ninais ang Panginoon na di mo ikabubuti.]

ALAM NAMIN YAN. AT TINUTURO NAMIN IYAN. SINO BANG BALIW ANG NAGSABI SA IYO NA PARA SA AMIN HINDI KAMI MAHAL NG PANGINOON? KAYA NGA KAMI MAY BIERNES SANTO PARA ALALAHANIN ANG DAKILANG PAG-IBIG NI CRISTO NA NAMATAY PARA SA AMING KALIGTASAN. MINAHAL KAMI NG LUBOS NI CRISTO DAHIL INALAY NIA PARA SA AMIN AT SA LAHAT ANG KANYANG KATAWAN AT DUGO. ALAM NAMIN IYAN. NAKAKALUNGKOT DAHIL MANGMANG KA NA ALAM NAMIN IYAN.

[Pangalawa, ibinigay Nya si Jesus sa atin para matubos tayo sa ating mga kasalanan at maging huwaran ng tamang pamumuhay bilang anak ng Diyos,]

ALAM NAMIN YAN. AT TINUTURO NAMIN IYAN. SINO BANG BALIW ANG NAGSABI SA IYO NA PARA SA AMIN HINDI KAMI TINUBOS NI LORD JESUS SA KRUS? KAYA NGA KAMI MAY BIERNES SANTO PARA ALALAHANIN ANG DAKILANG PAG-IBIG NI CRISTO NA NAMATAY PARA SA AMING KALIGTASAN. MINAHAL KAMI NG LUBOS NI CRISTO DAHIL INALAY NIA PARA SA AMIN AT SA LAHAT ANG KANYANG KATAWAN AT DUGO. KAYA KAMI MAY KRUS PARA ALALAHANIN ANG KATUBUSANG DULOT NI CRISTO SA KANYANG KAMATAYAN SA KRUS NG GOLGOTHA.

ALAM NAMIN IYAN. NAKAKALUNGKOT DAHIL MANGMANG KA NA ALAM NAMIN IYAN.

[at Panghuli, ang nais ng Panginoon ay magtiwala tau na Siya ay namatay para sa atin at nabuhay makalipas ang ikatlong araw ,]

ALAM NA ALAM NAMIN IYAN. SA KATUNAYAN PAGKATAPOS NG BIERNES SANTO AY IPAGDIRIWANG NAMIN ANG LINGGO NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG JESUCRISTO. KAYA ANG KRUS NI CRISTO AY TANDA NG AMING PAGTITIWALA NA KUNG PAPANONG KAMI AY KASALO NI CRISTO SA KANYANG PAGHIHIRAP AT DUSA KAMI RIN AY MAKAKASALO NIA SA KANYANG MULING PAGKABUHAY. NAKAKALUNGKOT KASI IGRANTE KA NA ALAM NAMIN NA MULING NABUHAY SI LORD JESUS. IMAGINE, NAGPAPAKA TANGA KA SA SARILI MO… HINDI MO ALAM NA ALAM NAMIN ANG ALAM MO. HA HA HA…

[wala ka nang ibang gagawin pa dahil ang kaligtasan ay libreng inaalok ng Diyos sau, kumakatok Sya sa iyong puso ng walang patid,nasasaiyo ang desisyon kung pagbubuksan mo Siya at papasukin mo Siya sa iyong buhay.]

SINUNGALING. LIAR LIAR LIAR… KUNG WALA NA PALANG IBANG GAGAWIN E BAKIT KAYO NAGSASAYAW? BAKIT KAYO UMIIYAK? BAKIT PA KAYO PATAAS TAAS NG KAMAY? BAKIT PA KAYO NAGTITIPON SA MGA PLAZA AT SA LOOB NG MGA SINEHAN PARA MAG PRAYER WORSHIP? BAKIT PA KAYO HINUHUTHUTAN NG IKAPU?

KUNG HINDI MO NA KAILANGAN PA NG IBA PANG GAGAWIN BAKIT KA PA KUMAKAIN? BAKIT KA PA NAGTATRABAHO? BAKIT KA PA NAGLILINIS NG BAHAY AT NAGLALABA AT NAGLULUTO? ANO BA NAMANG KATANGAHAN IYAN.

ANG MGA CRISTIANO AY INUTUSAN NI LORD TO BELEIVE, TO HOPE AND TO LOVE. KAYA HINDI PWEDE ANG FAITH ALONE. KASI KAHIT MAY FAITH KA KUNG WALA KANG LOVE SA GOD AND NEIGHBOR WALA KANG KWENTA [1 Cor 13-1-13]. ANG CRISTIANO AY DAPAT SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIOS. HINDI PWEDENG MAY FAITH KA KAY JESUS TAPOS NAKIKIAPID KA AT MAGNANAKAW KA. KAHIT NA ANONG TAWAG MO KAY JESUS NG “LORD, LORD” KUNG HINDI MO GINAGAWA ANG KALOOBAN NG DIOS WALA KA PA RING KWENTA:

Mt 7:21  Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. 

SI LORD JESUS, SI ST. JOHN THE BAPTIST AT ANG MGA APOSTOLES AY NANGARAL AT NAGTURO NA KAILANGANG MAG “REPENT”. REPENTANCE IS IMPORTANT. KAYA HINDI PWEDENG FAITH ALONE LANG IYAN. NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

[Wala tayong kayang gawin para maging mabuti at makumpleto ang ating buha, tanging si Jesus ang sagot sa lahat ng ito,]

KUNG WALA KANG KAYANG GAWIN PARA MAGING MABUTI IBIG SABIHIN INUTIL KA AT WALA KA NANG PAG-ASA. BAKA TAMAD KA KAYA WALA KANG MAGAWA. WAG KANG TAMAD AT MAGSUMIKAP KA SA BUHAY. HA HA HA…

ANG LAHAT NG TAO AY WALANG KAYANG GAWIN KUNG WALA ANG GRASYA NG DIOS. SUBALIT SA TULONG NG GRASYA NG DIOS ANG TAO AY NAKAKAGAWA NG MABUTI AT NAGIGING BANAL. KAYA NGA MAY MGA BANAL NA TAO SA BIBLIA AT SA ORDINARION BUHAY. HINDI NAMAN LAHAT WALANG KWENTA NA TULAD MO. HA HA HA

[Bago ko tapusin itong post na ito, iiwan ko sau ang mahalagang tanong na pag-isipan mo, gusto bang papasukin si Jesus sa buhay mo at pagtiwalaan Siya at kilalanin bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas ng iyong buhay?]

MULI MR. BORN AGAIN, TANGGAP NA NAMIN SI LORD JESUS SA AMING PUSO, SA AMING BUHAY AT SA AMING ISIP. SYA ANG AMING PANGINOON AT DIOS AT HARI NG MGA HARI AT MANUNUBOS AT TAGAPAGLITAS. NAKAKALUNGKOT KASI MANGMANG KA NA TANGGAP NA NAMIN SI LORD JESUS. MAHIYA KA NAMAN SA SARILI MO.