Pantokrator (Church of St. Alexander Nevsky, Belgrade)

PAANO ITO I REFUTE?

1:20} Who verily was
foreordained before the foundation of the world, but was
manifest in these last times for you,

1 PETER

 

[ PAANO ITO I REFUTE? (1 Peter 1:20) ]
.
Sagot :
.
yan lagi ang talata na ginagamit ng mga INCM sa tuwing kinocontra nila ang pagigigng pre-existence ni Cristo sa pasimula para magmukhang created being lang sya at hindi existido sa pasimula, kaya lumalabas tuloy na tao lang si Cristo, at hindi Dios. at yan ay dahil lang daw sa salitang binaggit dyan sa talata, foreknown, o foreordained.
.
HINDI nila alam, wala sa hulog ang pag gamit ng talatang (1 Pedro 1:20).
.
sa tuwing ipinapakita nila ang (1 Pedro 1:20).
.
gamitan mo nalang ng analogy muna,
.
ikumpara mo ang buhay ni Felix nuon, kuuung iniisip ni Manalo si Rosita, ibig ba sabihin HINDI existido bilang tao si Rosita?
.
see? kunting logic naman. kaya Hindi pwedeng basehan ang thoughts , at foreknown ng (1 Peter 1:20) para contrahin ang pagigigng pre-existence sa pasimula ni Hesus bilang Dios.
.
dahil, sa kabilang dako ng biblia ay biblia na din mismo ang nagsabi na si Hesus ay talagang existed na pasimula o nuong HINDI pa nalalang ang mundo.

John 1:29-30 (New American Bible)
[29] The next day HE SAW JESUS COMING TOWARD HIM AND SAID, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. [30] HE IS THE ONE OF WHOM I SAID, ‘A man is coming after me who ranks ahead of me because HE EXISTED BEFORE ME.’

1 John 1:1 (New Living Translation)
“THE ONE WHO EXISTED FROM THE BEGINNING is the one we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. HE IS JESUS CHRIST, the Word of life.”

Colossians 1:15, 17 (New Living Translation)
[15] CHRIST is the visible image of the invisible God. HE EXISTED BEFORE GOD MADE ANYTHING AT ALL and is supreme over all creation. [17] HE EXISTED BEFORE EVERYTHING ELSE BEGAN, and he holds all creation together.
.
■ Heto pa…
.
John 6:46 (Good News BIble)
“This does not mean that anyone has seen the Father; he who is from God is the only one who has seen the Father.”
.
John 6:46
“Hindi sa ang sinoma’y NAKAKITA sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang NAKAKITA sa Ama.”
.
so, Kung HINDI existido si HEsus sa pasimula, TANONG, meron bang nasa isip lang o isang plano lang pero nakikita ang Ama??
.
■ Heto pa…
.
kuuuuung HINDI talaga pre-existent si Cristo sa pasimula bago pa likhain ang mundo, eh bakit pa kayang ang panginooon ay nagsasalita sa isa pang panginoon ….
.
Psalm 110:1 (NIV) Of David. A psalm. THE LORD SAYS TO MY LORD: “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.”
.
tanong?? ibig ba sabihin kausap ng panginoon ang panginoong nasa isip lang nyah?? nyahaha, illogcal nah.
.
eh bakit pa ang panginooon ay nagsasalita sa isa pang panginoon??
.
samantalang sinasabin nyang…..
.
Isaiah 45:5 (Douay-Rheims Bible) “I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE: THERE IS NO GOD BESIDES ME: I girded thee, and thou hast not known me: ”
.
meaning ang dalawang panginoon na iyon sa (Psalm 110:1) na nag uusap ay sila iisa bilang DIos. at wala ng iba pah..
.
■ Heto pa…
.
Kung si Hesus ay hindi Dios dahil plano lang pala sya ng Dios sa pasimula, at hnd nag eexist sa pasimula, eh TANONG?
.
sinong Dios ang isinugo ng panginoong Dios? dito sa talatang ito?
.
Isaias 48:12,16 (Ang Dating Biblia)
Sinabi ni Yahweh, “Makinig ka sa akin, O Israel, bayang aking hinirang! AKO LAMANG ANG DIYOS; AKO ANG SIMULA AT ANG WAKAS. [16] Kayo’y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; MULA NANG PANAHON NA NANGYARI ITO, NANDOON NGA AKO: AT NGAYO’Y SINUGO AKO NG PANGINOONG DIOS, at nang kaniyang Espiritu.
.
Dito, nagsasalita ang Dios na sinasabi nyang mula sa panahon bago ito maisagawa ay naanduon na sya at isusugo sya ng panginoong Dios.
.
muli, ang TANONG? kanino natupad ito? or let say, sinong Dios ang isinugo ng panginoong Dios? ayon sa (Isaias 48:12,16)
.
■ Heto pa…
.
kuuuung hindi pre-existido si Jesus nuong pasimula, kaya hindi daw sya Dios, eh bakit ganto ang sinabi ni Jesus sa talatang ito,
.
John 6:62
” Ano kayat mapansin n’yo ang anak ng Tao na umakyat SA DATI NIYANG KINAROROONAN. ”
.
ano daw?? “Dati daw nyang kinaroroonan”, meaning, totoong pre-existido talaga si Hesus nuon, hindi lang nasa isip, kundi. Totoong may Cristo na, bilang ANAK ay naanduon na bago pa sya ipanganak, bago pa lalaangin ang mundo.
.
■ Heto pa…
.
kuuuung hindi pre-existido si Jesus nuong pasimula, kaya hindi daw sya Dios, eh bakit ganto ang sinabi ni Jesus sa talatang ito,
.
John 17:5 (NAB)
“Now glorify me, Father, with you, with the glory that I HAD WITH YOU BEFORE THE WORLD BEGAN.”
.
TANONG? Kuuuuuung HINDI existido si Hesus sa pasimula, meron bang nasa isip lang o isang plano lang ikinapupuri(glorify) ng Ama??
.
■ Heto pa…
.
kuuuung hindi pre-existido si Jesus nuong pasimula, kaya hindi daw sya Dios, eh bakit ganto ang sinabi ni Jesus sa talatang ito,
.
Revelation 1:8 (NIV)
“I am the Alpha and the Omega, says the LORD GOD, “WHO IS, AND WHO WAS, and WHO IS TO COME, the Almighty.”
.
Revelation 4:8 (NIV)
“Each of the four living creatures had six wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night they never stop saying: “Holy, holy, holy is THE LORD GOD ALMIGHTY, WHO WAS, AND IS, AND IS TO COME.”
.
ano daw? sya ang panginoong DIos…
ano pa ang sinabi?? “who is” -> present tense
ano pa ang sinabi?? who was -> pas tense
ano pa ang sinabi?? and who is to come -> future tense.
.
THEREFORE:
– kaya, Dios sya nuon(sa pasimula bago pa likhain ang mundo, pre-existido)
– Dios sya in sa kasalukuyan(in present)
– Dios sya kahit sa kanyang pagparito o 2nd coming(in future)
.
Take note, alangan naman ang Ama ang tinutukoy dyan?? eh wala sa buong biblia na dadating (paparito) ang AMA . Samantalang madaming talata na tanging ANAK (Hesus) lamang ang dadating sa muling pagparito.