The Trinity Mystical Catholic Church Philippines Inc

MULI AY MERON NA NAMANG CULTONG BAGONG LITAW. TULAD NG MGA PEKENG NAUNA, MULI NA NAMANG GINAGAMIT NG HUWAD ANG NAME NG CATHOLIC CHURCH AT GINAGAYA ANG VESTMENTS NG MGA PARING CATOLICO. TALAGANG IISA ANG KALAKARAN NG MGA PEKENG CULTONG ITO: MANGGAYA AT MANGGOYO.

KAHIT HUWAD AT PEKE PAKAPALAN NALANG NG MUKA. WALA NANG HIYA SA SARILI AT WALANG HIYA SA LIPUNAN BASTA MAY MASISILA. KAHABAG-HABAG.

PARA SA LAHAT NG TUNAY NA CATOLICO AT MIEMBRO NG KAISA-ISANG CATHOLIC CHURCH: WAG PO KAYONG PALOLOKO AT WAG PADADAYA. GO TO YOUR PARISH CHURCH AT DUON MAGSIMBA AT MAGDASAL. WAG SASAMA SA MGA PEKE AT HUWAD.