BAWAL NGA BANG TAWAGING AMA ANG SINUMANG TAO RITO SA LUPA?
(Sagot sa akusasyon na masamang tawaging ‘Father’ ang mga pari)
.
.
TOTOONG SINABI NGA NG PANGINOONG JESUS NA HUWAG TAWAGING AMA ANG SINUMANG TAO SA LUPA.(Cf. Mateo 23:9) NGUNIT HINDI PO ITO “LITERAL” NA NANGANGAHULUGANG BAWAL NA NATING TAWAGING AMA ANG SINUMANG TAO DITO SA LUPA. DAHIL MISMONG ANG PANGINOONG JESUS NANG SIYA’Y NASA LUPA PA AY IPINAMALAS NIYA ANG PAG-IBIG NG ISANG MAPAGKALINGANG AMA. TINAWAG NIYA PONG ANAK ANG MGA MAYSAKIT NA KANYANG PINAGALING. ITO’Y HAYAG NA PAGPAPAKITA NG KANYANG PAGIGING “FATHER FIGURE” NANG SIYA’Y NASA LUPA PA.
.
Mateo 9:22, Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya’y sinabi, “ANAK, lakasan mo ang iyong loob! Pinagaling ka ng iyong pananalig.”
.
Marcos 5:34, Sinabi sa kanya ni Jesus, “ANAK, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin.”
.
Lucas 8:48, Sinabi sa kanya ni Jesus, “ANAK, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin.”
.
ANG IBIG IPABATID NG ATING PANGINOONG JESUS SA MATEO 23:9 AY HUWAG NATING ISIPIN NA MAY IBA PA TAYONG “AMA SA ESPIRITU” DITO SA LUPA BUKOD SA NAG-IISANG DIYOS AMANG NASA LANGIT.(Cf. Heb. 12:9) ANG ATING AMA SA ESPIRITU–ANG DIYOS AMA–AY NASA LANGIT,(Cf. Mateo 6:9) KAYA HUWAG NATING ISIPING MAY KATULAD SIYA RITO SA LUPA.
.
MALIWANAG NA ANG NAG-IISANG AMA NATIN SA ESPIRITU AY NASA LANGIT. NGUNIT MAY IBANG MGA AMA RIN PO TAYO SA LUPA. MAY AMA TAYO SA LAMAN(BIOLOGICAL FATHER) AT MGA AMA SA PANANAMPALATAYA GAYA NG MGA PARI, MGA OBISPO AT ANG PAPA SA ROMA. SILA ANG MGA NAGSISILBING AMA SA LOOB NG IGLESYA KATOLIKA. DAHIL ANG SIMBAHAN AY ISANG PAMILYA.
.
TINATAWAG PO NATING “FATHER” ANG MGA TATAY NATIN SA LOOB NG SIMBAHAN GAYA NG MGA PARI DAHIL SILA PO ANG ATING MGA “AMA SA PANANAMPALATAYA”. AT TAYO PO AY KANILANG MGA “ANAK SA PANANAMPALATAYA”. MAGING ANG MGA APOSTOL AY NAGING “AMA SA PANANAMPALATAYA” RIN AT SILA’Y MGA TOTOONG PARI RIN NI CRISTO.
.
Rom. 15:16, “…to be a minister of Christ to the Gentiles ministering as a PRIEST the gospel of God…”
.
1Cor. 4:15, “…for in Christ Jesus I became your FATHER through the gospel.”
.
KITAMS? SI SAN PABLO MISMO AY HAYAG NA SINABI SA BIBLIA NA NAGSILBING PARI AT NAGING “AMA SA PANANAMPALATAYA”(FATHER THROUGH THE GOSPEL). GANOON DIN PO ANG IBANG APOSTOL NI CRISTO. SILA’Y MGA PARI AT NAGSILBI RING MGA AMA SA PANANAMPALATAYA. KAYA NGA PO “ANAK SA PANANAMPALATAYA” KUNG ITURING NILA ANG KANILANG MGA TINUTURUAN AT NAAKAY SA PANANAMPALATAYA.(Cf. 1Pedro 5:13, Filemon 1:10, 1Tim. 1:2, Tito 1:4)
.
ANG MGA PARI AY TINATAWAG NATING “FATHER” BILANG TANDA NA RIN NG ATING PAGGALANG HINDI PAGSAMBA. WALA PO ITONG PINAGKAIBA SA PAGTAWAG NATIN NG PAPA O TATAY SA ATING MGA AMA SA LAMAN BILANG TANDA NG RESPETO SA KANILA.
.
AT PAKATANDAAN RIN PO NATIN NA MAHALAGANG IGALANG NATIN ANG MGA TUMATAYONG MAGULANG NATIN DITO SA LUPA. BIGYAN NATIN NG KAUKULANG RESPETO AT PAGMAMAHAL ANG MGA TATAY NATIN NA NAGSISILBING HALIGI NG ATING MGA TAHANAN AT GAYON DIN ANG MGA AMA NATIN SA PANANAMPALATAYA NA GUMAGABAY SA ATING LAHAT SA GANAP NA PAMUMUHAY BILANG CRISTIANO. UTOS ITO NG DIYOS AT MAY KALAKIP PA ITONG PANGAKO NA SA PAGTUPAD NITO AY GIGINHAWA AT LALAWIG ANG BUHAY NATIN SA LUPA.
.
Eph. 6:1-3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise—“so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.”
.
HAPPY FATHER’S DAY! (^^,)
*******************************************************
–Lay Apologist