Warning: False preachers will make you look stupid.

Millennial Catholics

[PAKIBASA NG MABUTI]
#ContradictingProtestantism

Sa Bibliya, WALA po tayong mababasa na ang mga napupuspos ng Banal na Espiritu ay tila ba SINASAPIAN o NANGINGISAY

Katulad nalang po ng Mahal na Birhen, napuspos po sya at nilukuban ng Banal na Espiritu, ngunit WALA PO TAYONG MABABASA NA NANGISAY ANG MAHAL NA BIRHEN HINDI PO BA?

Ang mga apostol noong panahon ng Pentecostes, WALA RIN PO TAYONG MABABASA NA NANGISAY ANG MGA APOSTOL

Kaya Hindi ko po lubos maisip kung ano po itong ginagawa nila.

Tunay nga bang sa Dyos ito galing?
Ipagpanalangin natin sila 

#MillennialCatholics
#SharetheLight

© Zion of God Church