Gusto ng INC at ibang Sekta na mabasa letra por letra ang Catholic Church sa Bible, sa Confraternity Version, sabi nila daya yan, Catholic Version yan! Ito ngayon ang Protestant Version, John 10:16 “shall be one Catholic Church” Ano na naman ang palusot nila nito?

Sa Protestant version na ito, “Emphasized Bible By Rev. Horace E. Morrow” 1 John 4:1 mabasa ang “Catholic Faith” para sa gustong letra pot letra. Siguro palusot nila, “maling salin yan” eh hinahanap nila letra por letra pag maymabasa takbo na naman sa dibasa. Ano ngah ba talaga kuya?