ANO ANG DOGMA NG INMACULADA CONCEPCION?

Artikulo ni John Rey Lumagui ng CFD CAVITE CHAPTER

Bukas ay ipagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng La Inmaculada Concepcion. Ano nga ba ito?
#AtingAlamin

1. [Ano itong Inmaculada Concepcion?]

Ang Inmaculada Concepcion ay ang kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria ng kanyang inang si Sta. Ana. Ang doktrinang ito ay pinagtibay at naging ganap na isang dogma noong panahon ni Pope Pius IX noong 1854. Sa kanyang Papal Bull na pinamagatang “Ineffabilis Deus” ay ganito ang binabanggit: “the most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Saviour of the human race, was preserved free from all stain of original sin.”
Ibig sabihin na si Maria sa simula ng paglilihi sa kanya ng kanyang nanay ay hindi siya nabahiran ng orihinal na kasalanan. She was preserved.

2. [Ano ang batayan ng dogmang ito?]
Sa Genesis 3:15 o ang tinatawag na protoevangelium ay sinasabing laging mag-aaway ang babae (Maria) at ang ahas (Satanas). Magkakaroon sila ng total enmity. Ang sumpa ng Diyos sa diyablo ay siya rin namang pangako ng kaligtasan. Kung si Maria ay nagkasala kahit na napakaliit, magiging magkaaway pa ba sila ng ahas (Satanas)? Hindi na, kaya hindi pwedeng magkasala si Maria dahil masisira ang pangako ng Diyos. Kaya’t sa umpisa pa lang ng Banal na Kasulatan ay hinulaan na si Maria bilang Inmaculada Concepcion dahil siya ay kaaway ng demonyo simula’t simula pa lamang hanggang sa katapusan ng daigdig.

Ikalawa, nilarawan ng Anghel Gabriel si Maria bilang “napupuno ng grasya” sa Annunciation (Luke 1:28). Tumanggap siya ng biyaya o grasya mula sa Diyos. Kung siya ay puno ng grasya mula sa Diyos, wala nang puwang para pumasok ang kasalanan sa kanyang buhay. Hindi pwedeng magsabay ang kasalanan at ang estado ng grasya. It’s either state of sin or state of grace, walang in between. Kaya kapag tayo ay nagkakasala, sinasabi nating napuputol ang grasya mula sa Diyos kaya tayo ay lumalapit sa sakramento ng kumpisal (pagpapaliwanag sa sakramento ng kumpisal: ). Kaya hindi nagkasala si Maria dahil siya ay puno ng grasya.

3. [Ang lahat ay nagkasala ayon sa Roma 3:23]
Ang salitang ginamit sa wikang griyego ng Roma 3:23 ay “pantes”. Ang salitang iyan ay ‘di nangangahulugang “bawat isa” ang ibig sabihin ng salitang iyan ay “majority” o ang mas nakakarami. Kung tatanggapin nating literal na lahat ay nagkasala walang exception, lalabas na pati si Kristo ay nagkasala kaya hindi maaaring tanggapin ang literal na pakahulugan sa Roma 3:23. Mayroong exception, isa na rito ang Panginoong Hesus at ang mga anghel at ang birheng Maria.

4. [May kinilalang tagapagligtas si Maria, samakatuwid siya ay nagkasala.]

Totoo namang iniligtas din si Maria. Pero tayo ay naniniwala na mayroong dalawang uri ng pagliligtas. Ito’y ipinaliwanag ni Blessed John Duns Scotus. Ito ang preventive at curative redemption.
Ang curative redemption ay pagliligtas matapos maganap ang insidente. Halimbawa, si Pedro ay nahulog sa malalim na ilog, siya ay sinagip ni Juan. Nailigtas ni Juan si Pedro. Ganito ang ginawang pagliligtas sa atin.

Ang preventive redemption naman ay pagliligtas sa pamamagitang hindi na hinayaang mahulog sa kasalanan ang isang indibidwal. Halimbawa nito, si Pedro ay mahuhulog sa malalim na ilog. Siya ay nakita ni Juan na mahuhulog kaya’t ang ginawa ni Juan ay hinablot siya, hindi nahulog si Pedro sa malalim na ilog. Si Pedro ay nailigtas ni Juan. Ganito ang ginawa sa mahal na Birheng Maria, siya ay hindi hinayaang magkasala. Siya ay pinreserve. Samakatuwid, siya pa rin ay iniligtas.

5. [Naniniwala na ba sa Immaculate Conception ang mga sinaunang Kristiyano bago pa ito ideklarang dogma noong 1854?]
Oo. Narito ang ilang pahayag ng mga Early Church Fathers:

• St. Athanasius→ The Word, then, visited that earth in which He was yet always present; and saw all these evils. He takes a body of our Nature, and that of a spotless Virgin, in whose womb He makes it His own, wherein to reveal Himself, conquer death, and restore life (On the Incarnation of the Word 8 [A.D. 319]).

• St. Ephraim→ You alone and your Mother are more beautiful than any others, for there is neither blemish in you nor any stains upon your Mother. Who of my children can compare in beauty to these? (Nisibene Hymns 27:8 [A. D. 361]).

• Theodotus of Ancrya→ A virgin, innocent, spotless, free of all defect, untouched, unsullied, holy in soul and body, like a lily sprouting among thorns (Homily 6:11[ante A.D. 446]).