More stories loaded.Close

Image may contain: 5 people

CATHOLIC APOLOGETICS – RESPOND TO DEFEND · January 14, 2018 ·  

Ito ang tamang analogy (pagkukumpara, paghahalintulad) ng nangyari NOON at sa nangyayari NGAYON. (please see the picture attached)
.
at hindi po yung version ng picture na ipinapakalat ng mga sekta Anti-Catholico[ INC™, Dating Daan, Born Again, and etc.] na pinapakita ang pagdumog at pagsamba nuon ng mga pagano sa dius-diusang rebultong gintong baka[golden bull] nuon , ay hinalintulad sa ginagawa naman ngayon ng mga deboto tuwing pista ng Nazareno.
.
Bakit natin nasabing ang PICTURE na ginamit natin dito na pinapakitang NOON(pangyayari kay Jesus habang pasan ang krus) ay may pagkakahalintuad sa NGAYON (sa ginagawa ng mga deboto tuwing pista Nazareno)??
.
Himayhimayin natin ng kunting detalye.
.
● NOON: Maraming tao ang sumusunod at dumudumog kay Jesus patungo sa Kalbaryo.
.
● NGAYON: Maraming tao ang sumusunod at dumudumog sa Poong Nazareno pero sa pagakakataong ito para Siya’y luwalhatiin at pasalamatan
.
● NOON: Hinahawi ng mga sundalong Romano ang mga taong sumusunod kay Jesus.
.
● NGAYON: Ang mga Hijos ang humahawi sa mga tao para sa kaayusan ng Traslacion.
.
● NOON: Nasalubong ng namimighating si Maria ang kanyang anak sa Daan ng Krus.
.
● NGAYON: Ang “Dungaw” na bahagi ng Traslacion ay ang pagsasalubong ng Poong Nazareno at Mahal na Ina.
.
● NOON: Si Simon Cireneo ang tumulong sa pagpapasan ng krus patungo sa Kalbaryo
.
● NGAYON: Ang mga deboto ang nagtutulungang humihila ng andas upang makausad ang Poon patungo sa simbahan ng Quiapo.
.
■ THEREFORE: kaya ang ginagawa ng mga debotong Catholico tuwing pista ng Nazareno ay isa lamang na re-enactment NGAYON sa kung ano ang nagyari kay Jesus NOON. 
.
at hindi po yung inaakusa ng mgaAnti-Catholic sekta na pagsamba daw ito sa literal na rebultong dinudumog at ipinaparada. sadyang mali lang po ang view at interpretasyon sa kung ano ang nakikita ng kanialng mata tuwing pista ng Nazareno.
.
.
Credits to: Angelo Verzosa for the picture, and Ken Manozon for detailed comparison of “noon” and “ngayon”.