LET’S GET BIBLICAL!

Alamin saan sa banal na kasulatan makikita ang ilan sa mga gawaing Katoliko tuwing Semana Santa ngayong darating na ika-16 ng Marso, 1-5pm, sa Diocesan shrine and Parish of Our Lady of Light.

Lilinawin sa atin ito nina Jhone Christper Revilla at Jen Dolar ng CFD Rizal Cainta Chapter.

Magdala lamang ng rosaryo, Biblia, panulat, masusulatan, at mga kaanak at kaibigan!