Ang Lihim ng Iglesia Ni Cristo

By Kuya CFD

[Paalala]: Ang mga impormasyong mababasa ninyo ay hindi po isang paninira, ang mga ito ay nagmula mismo sa mga “Discipulos” o miyembro ng Church of Christ at akin po lamang ibinahagi upang lahat ay makaalam ng katotohanan.

Ang Church of Christ(1901) ay dating kilala sa tawag na Iglesia Ni Cristo(1901), at ang tawag sa kanila ay mga “Discipulos.” Naunang ginamit ng mga “Discipulos” ang pangalang “IGLESIA NI CRISTO” 12-13 taon bago itinatag ni Felix Manalo ang kanyang sekta. Katunayan, naging miyembro pa nga si Felix Manalo sa nasabing relihiyon bago umanib sa sektang Seventh Day Adventist noong 1911. Hindi rin nagtagal sa pagiging SDA si Felix Manalo hanggang naisipan niyang gumawa ng sariling doktrina.

Noong July 23, 1914 kasama si Antanacio Morte nagbalak si Felix Manalo na iparehistro sa Gobyerno ang kanyang sekta at tinawag niya itong “IGLESIA NI CRISTO” ngunit hindi siya pinayagan ng Gobyerno dahil gamit-gamit na ng mga “Discipulos” ang nasabing pangalan at rehistrado na noong 1901. Makalipas lang ang apat na araw, July 27, 1914 ay rehistrado na ang sekta ni Felix Manalo sa pangalang “IGLESIA NI KRISTO” bilang sole corporation.

Ginamit ni Felix Manalo ang pangalan ng kanyang sekta hanggang sa matapos ang World War ll (WWll). Sa kasagsagan ng pananalakay ng mga Hapon ay nasira ang halos lahat ng mga legal na dokumento ng gobyerno kabilang ang mga listahan ng mga pangalan ng relihiyon.

Noong 1948 nagkaroon ng re-registration o muling pagpapatala kabilang ang pangalan ng mga relihiyon. Sinamantala ni Felix Manalo ang pagkakataon at ginamit ang kanyang impluwensya upang agawin ang pangalang “IGLESIA NI CRISTO” mula sa mga Discipulos. Pinilit ni Felix Manalo ang mga Discipulos na magparehistro na lamang sa pangalang “CHURCH OF CHRIST” at “IGLESIA NI KRISTO” kung saan papalitan ng “K” ang letrang “C” ngunit hindi pumayag ang mga Discipulos.

Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga Discipulos at ni Felix Manalo kung saan tinawag ng mga Discipulos na “MANALISTAS” ang mga kaanib sa sekta ni Felix Manalo upang maiwasan ang pagkakalituhan.

At sa isang aklat na may pamagat na “The Power and the Glory: The Cult of Manalo: A study of dynamic Cultism” na isinulat ni Ross Tipon, isiniwalat nito ang mas marami pang detalye tungkol sa pang-aagaw ni Felix Manalo sa pangalang “IGLESIA NI CRISTO” mula sa mga Discipulos. Hindi rin maitatanggi na marami sa mga aklat ng INC(1914) partikular sa kanilang mga lumang pasugo kung saan ang nakasulat na pangalan ng kanilang sekta ay “IGLESIA NI KRISTO” at hindi “IGLESIA NI CRISTO.”

Ito ang katotohanan na matagal itinago ni Felix Manalo sa loob ng 10 dekada.