Catholic Faith Defender Pampanga Chapter

38 mins · 

❇️ IDOLATRY ❇️
🎚short apologetics 🎚
.
ANG SINASABING MGA REBULTO NG MGA DIUS-DIOSAN AY ITO AYON SA BIBLIYA:
.
✅ MGA REBULTO NG DIUS-DIOSAN AY “HINDI NAG-EXIST” 
(1Cor 8:4).
…….”we know “an idol has NO REAL EXISTENCE,” 
.
✅ MGA URI NG REBULTO NA “HINDI KILALA” 
(Deut 13:2,6,13; 28:64, Deut 29:26; Jer 17:19; 19:4; Daniel 11:39)
.
✅ MGA REBULTO NA KASUKLAM SUKLAM SA DIYOS (Deut 7:25-26; 12:30; 20:18; 29:17; 32:16; 2Cro 34:33; 1Ped 4:3
.
.
🔴 SAMANTALANG ANG REBULTO NG PANGINOONG JESUS, INANG MARIA, MGA SANTO AT ANGHEL AY TUNAY NA NAG-EXIST, KILALA AT HINDI KASUKLAM SUKLAM SA DIYOS
.
✅ “NAG-EXIST”
* Jesus – Mat 1:25
* Maria – Mat 1:12
* Santo- Ps. 16:3; Rom. 1:7; 8:27; Phil. 1:1; 
Heb. 6:10. 
* Anghel- Judas 1:9; Dan 12:1; Pahayag 12:7; Dan 9:21; Luc 1:19, 26; Tobit 3:17; 5:4,16; 12:14

✅ “KILALA”
* Jesus- Mt 14:25; Mc 1:24; Heb 13:15; 2Ped 1:2
* Maria- Gawa 1:14
* Santo- Phil 4:21; 2Thess 1:10; Jude 1:14
* Anghel – Miguel – Judas 1:9; Dan 12:1; Rev 12:7; 
Gabriel – Dan 9:21; Luc 1:19, 26
Rafael – Tobit 3:17; 5:4,16; 12:14

✅ “HINDI KASUKLAM SUKLAM SA Diyos”
Jesus – Mt 3:17; 17:5; Mc 1:11; Lc 3:22; 
Maria – Lc 1:28, 30
Santo – Rev 15:3; 18:20; 22:21
Anghel- Deut 33:2; Rev 5:11; Tobit 12:14; Jud 1:14; 
.
✅ ALAMIN KUNG ANO ANG MGA RELIGIOUS OR SACRED IMAGES!
COMPARE SA MGA IDOLS IMAGES
HUWAG KAAGAD TAYO MAGPAUTO SA MATATAMIS NA PANANALITA NA SIYANG NAGLILIGAW SA ATIN SA TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA DIYOS AT SA IISA AT TUNAY NA SIMBAHANG ITINATAG NG PANGINOONG JESUS
.
✝️ Ecclesiastico 13:17 Hindi maaaring makisalamuha ang tupa sa asong-gubat; gayundin ang banal sa makasalanan.
.
✝️ Levitico 10:10 Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o marumi.
.
#Daniel_Katoliko
.
.
God bless us always