Fran D. Villegas

🔴DEVOCIÓN CEBUANA: VARIOS ACTOS PIADOSOS PARA LA SEMANA SANTA
⚜️Mga Pamalandong sa mga Kasakitan ug sa Kamatayon sa Atong Dios ug Manluwas ang Ginoong Jesucristo nga Gilansang ug Nagtinga sa Krus sa Calvario.☦️🙏❤️
⚜️Pagninilay sa Pagpapakasakit at Kamatayan ng ating Dios at Tagapagligtas ang Panginokng Jesucristo na Ipinako sa Krus ng Kabaryo.
☦️🙏❤️
#HolyWeel #CebuanoPiety #HolyMonday #Novena #GodIsLove #GodDied#Gratitude

“Ang yuta mingkurog nagpakita sa kasakit niya kay wala na makaamtus sa kabug-at sa makalilisang nga sala sa pagpahamalintak pag-ubok sa usa ka Dios, nga gilansang sa cruz…”

TRANSLATION IN FILIPINO:

Ang lupa ay yumanig/nanginig na nagpapakita ng kanyang sakít/hirap dahil hindi na niya kaya ang bigat sa nakakatakot na kasalanan sa pagtayo/pag-angat sa Dios na ipinako sa krus…”

TRANSLATION IN ENGLISH:

“The earth trembled showing its agony/pain because it could no longer bear the burden of that dreadful sin of lifting up pf that God who was crucified on the cross…”

THE DEATH OF GOD/ ANG KAMATAYAN NG DIOS:

PATAY NA ANG DIOS… GOD HAS DIED [ON GOOD FRIDAY]: