Posts by splendor1618

110 of 4241 items

BAUTISMO(BINYAG) SA MGA BATA’T SANGGOL by AnMar Marasigan

by splendor1618

  BAUTISMO(BINYAG) SA MGA BATA’T SANGGOL . Ipagtanggol ito laban sa tuligsa at atake ng ilang sekta protestante tulad ng Born again, Baptist, INC™, Dating Daan, Sabadista, at iba pa, na sinasabing ang bautismo ng simbahang Catholica sa mga bata’t sanggol ay mali? dahil wala daw ito sa biblia?, bagkus contra pa daw ito sa […]

BAKIT BINAWASAN NG MGA SEKTANG SULPOT O NG MGA PROTESTANTISM ANG BANAL NA KASULATAN? By ‎Tha Arnel Jawod Segocio‎

by splendor1618

‎Tha Arnel Jawod Segocio‎  BAKIT BINAWASAN NG MGA SEKTANG SULPOT O NG MGA PROTESTANTISM ANG BANAL NA KASULATAN? MGA KAPATID DIBA MALIWANAG ANG SINABI NG PANGINOON. HUWAG NINYO ITONG DARAGDAGAN NI BABAWASAN. BASA: Deuteronomio 4:2 Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. KITAMS […]

WHY DO MANY PEOPLE IN OUR SOCIETY RIGHT NOW STILL CONSULT THE OCCULT PRACTITIONERS? By Bro Gabrielle SJ

by splendor1618

  Bro Gabrielle SJ (ALBULARYO, MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MANGTATAWAS ETC.) Why do many people in our society right now still consult the occult practitioners for example (Albularyo, Mangkukulam, Mambabarang, Mangtatawas etc.) People would say that this kind of people can heal illness and sickness especially the Albularyos. What people don’t know is that this kind of […]

THE TEACHING ABOUT “GOD THE MOTHER” IS NOT BIBLICAL By Lawrence Luna

by splendor1618

  THE TEACHING ABOUT “GOD THE MOTHER” IS NOT BIBLICAL  By Lawrence Luna Concern: A religious group named World Mission Society Church of God, teaches that there is what they called “God the Mother” and it is “biblical”. Below are their reasons why they have that belief: * Children can only have life if there […]