BAUTISMO(BINYAG) SA MGA BATA’T SANGGOL by AnMar Marasigan

by splendor1618

  BAUTISMO(BINYAG) SA MGA BATA’T SANGGOL . Ipagtanggol ito laban sa tuligsa at atake ng ilang sekta protestante tulad ng Born again, Baptist, INC™, Dating Daan, Sabadista, at iba pa, na sinasabing ang bautismo ng simbahang Catholica sa mga bata’t sanggol ay mali? dahil wala daw ito sa biblia?, bagkus contra pa daw ito sa […]

In Defense of Lenten Practices

by John Cervantes

  Lent means (lencten) spring season (Anglo Saxon) Cuaresma (Spanish) Quadragesima (40 days) The season starts on Ash Wednesday (abo, libag, lupa) Diba kapag nagkukuskos ka ng balat mo ay may libag? Job 34:15 KJV Ecc 3:20 KJV Job 42:6 KJV TATAK SA NOO NA KRUS (MARK OF CROSS ON THE FOREHEAD) (cruciform) (+) Ez […]

BAKIT BINAWASAN NG MGA SEKTANG SULPOT O NG MGA PROTESTANTISM ANG BANAL NA KASULATAN? By ‎Tha Arnel Jawod Segocio‎

by splendor1618

‎Tha Arnel Jawod Segocio‎  BAKIT BINAWASAN NG MGA SEKTANG SULPOT O NG MGA PROTESTANTISM ANG BANAL NA KASULATAN? MGA KAPATID DIBA MALIWANAG ANG SINABI NG PANGINOON. HUWAG NINYO ITONG DARAGDAGAN NI BABAWASAN. BASA: Deuteronomio 4:2 Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. KITAMS […]