APOLOGETIC NOTES

110 of 1983 items

SAGOT SA MAPANLINLANG NA PANLOLOKO NG SAKSI NI BAHO By Splendor1618

by splendor1618

www.facebook.com/Psalm.83.18/  HINDI LAMANG ANG RELIHIYONG KATOLIKO ANG NAKAKARANAS NG PAGTULIGSA, KAHIT ANG IBANG MGA RELIHIYON AY NAKAKARANAS DIN NITO. HINDI PORKE’T NAKARANAS NG PAG-ATAKE O PAGTULIGSA AY MASASABING SILA NA ANG TINUTUKOY NG BIBLIYA SA TALATA SA MATEO 10:22. KAHIT ANONG RELIHIYON AY INAANGKIN NA SILA ANG TAMA, KAYA NAMAN ANG MGA TALATA SA BIBLIYA […]