Apologetics from Followers

110 of 1635 items

ANG UNA AT IKALAWANG PERSONA NG ONE GOD By Nablo Daniel

by splendor1618

Nablo Daniel ANG UNA AT IKALAWANG PERSONA NG ONE GOD. . (Isaiah 52:12). “For you shall not go out in haste, neither you go by flight: for Yahweh (Jehovah) will GO BEFORE YOU; and the God of Israel will be your REARWARD” … Sapagka’t kayo’y hindi magsisilabas na nagmamadali, o magsisilabas man kayo na takas: […]

WALANG PASUBALI NA SI CRISTO AY NABUHAY SA IKATLONG ARAW NA SIYANG TURO NG IGLESIA CATOLICA By Jonathan M. Loquez

by splendor1618

  [OBJECTION: Si Cristo ay namatay sa “Araw ng Paghahanda”(Biyernes) o bisperas ng Araw ng Pamamahinga. Siya ay muling nabuhay sa pagbubukang-liwayway ng unang araw ng sanlinggo(Linggo) makaraan ang “Araw ng Pamamahinga”(Sabado). Paano mapapatunayan na totoo ang nakasaad sa Kasulatan na Siya’y mabubuhay muli sa IKATLONG ARAW? Gayong mula Biyernes hanggang Linggo ay DALAWANG ARAW […]

PURGATORIO HINDI MAPASUBALIAN NI DIGONG-GONG By Rodel Mandia

by splendor1618

Duter Te Ang ipanalangin yun buhay na kapatid na nagkakasala ng hindi ikakamatay.. Hindi sinabi kailanman ng Bibliya manalangin kayo sa patay… 1 Juan 5:16 Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang […]

ANG WORLD ALMANAC AT ANG IGLESIA NI MANALO!!! By Steve Bote

by splendor1618

‎Steve Bote‎  Ewan ko ba kung ito ba ay katangahan o nagbingibingihan lang,,, di ko alam kung ano ang tawag sa mga taong ganito… Tinanong ko yong iglesya ni Manalo —- sabi ko sa kanya bro. tanong ko sa iyo “ayon sa world Almanac and book of facts, edition 1986; sang-ayon ka ba na si […]

RESPONSE TO ELI SORIANO ON THE EUCHARIST POINT BY POINT By Winnie Ibe

by splendor1618

Winnie Bonilla Ibe New Blog article of Eliseo Soriano with my RESPONSE! RESPONSE to Soriano on the Eucharist POINT by point. Soriano yet again ATTACKS the Eucharist and the Catholic Church. He places HIMSELF and his cult as the fulfilment of Malachi 1:11. Soriano said: To be ignorant may be pardonable because it is not […]