Apologetics in Filipino

110 of 1156 items

SAKSI NI BAHO TINATATWA SI CHARLES TAZE RUSSELL NA FOUNDER NILA UPANG MAISALBA SA KAHIHIYAN ANG BULOK NA ARAL By Splendor1618

by splendor1618

Samuel Glova In reply to Juanito Baclay. Kailan man, hindi ko ititindig ang pangalan ng kapatid na Russell, sapagkat lahat ng kadakilaan ay para sa Soberanong Jehova at sa kanyang Anak. Obligasyon ko na ipangaral ang katotohanan, laban sa mapaglinlang na dogma Trinidad, isang platonikong pilosopiya, maka-Babilonya at Ehipsiyohanong paniniwala, na ipinapanganib ang kaligtasan ng […]

SAAN NAKASULAT? ISANG PAUSO NG MGA SOLA SCRIPTURA By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel SAAN NAKASULAT? ISANG PAUSO NG MGA SOLA SCRIPTURA. . Ganun ba ang pagbabasa ayon sa Bibliya? . BASAHIN UPANG MAPAKINGGAN Baruc 1 [3]BINASA ni Baruc ang aklat na ito kay Jehoiakin na anak ni Jehoiakim, hari ng Juda, sa harapan ng lahat ng dumating UPANG MAPAKINGGAN ang pagbasa niyon. . BASAHIN AT […]

BIBLICAL NA PAGTATANGGOL SA PISTANG CATHOLICO? By ArMar Marasigan

by splendor1618

BIBLICAL NA PAGTATANGGOL SA PISTANG CATHOLICO? . Sa ating mga Catholico ang kapistahan ay traditional na celebrasyon para bigyang pagunita, at parangal ang mga lumisan ng banal na tao at lingkod ng Dios na tinatawag na Santo tulad ng mga apostles ni Hesus, Maria at iba pang mga martyr sa pananampalataya. . Pero? Sadyang may […]