Apologetics in Filipino

110 of 1211 items

TAMA BANG GAMITIN NG IGLESIA NI MANALO ANG JUAN 10:16? By Frederick de Leon

by splendor1618

  Frederick de Leon Tama bang gamitin ng INC1914 ang Juan 10:16? Isang kamangmangan na gagamitin ang sitas na ito upang palabasin na magkakaroon ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Mahinang argumento kung pag-iisipan mabuti ang sitas na ito, lalabas at makikita na maling gamitin ito upang tumukoy sa pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo […]

SAAN MABABASA SA BIBLIA NA LETRA POR LETRA NABAUTISMOHAN ANG MGA BATA By Frederic S. Tioaquen

by splendor1618

  Frederic S. Tioaquen Ibang sekta:Saan mababasa letra por letra na may nabautismuhang bata?? Katoliko: Ah letra por letra ba kamo,hinahanap mo letra por letra na may nabautismuhang bata sa bibliya.segi pagbibigyan kita..Letra por letra ah. heto ang sagot ko: “Mula sa Rameses,naglakbay ang mga Esraelita patungong sucot;humigit kumulang sa animnaraang libo ang mga lalaki […]