Apologetics in Filipino

110 of 1331 items

MEET THE LEAGUE OF FAKE GODS IN THE PHILIPPINES By Ricky Dorado

by splendor1618

Ricky Dorado It’s more fun in the Philippines <3 <3 <3 Kay AMA RSM MONS.DR.RUFINO S.MAGLIBA. pa din ako dito hahaha kanya na lahat. League of Cults 1. Dr. JOHN TERUEL (Apostolic Catholic Church) 2. Dr. RUFINO MAGLIBA (CRUSADERS OF THE DIVINE CHURCH OF CHRIST PHILS., INC.)  3. ? 4. Lauro Gonzales 5. Samahan ng Tatlong Persona Solo […]

THE FOUR MARKS OF THE TRUE CHURCH By Johnson Servanez Sabalvaro

by splendor1618

  THE FOUR MARKS OF THE TRUE CHURCH By Johnson Servanez Sabalvaro Hinahanap mo pa rin ba ang IISANG TUNAY NA SIMBAHAN? 💒💒💒 + Maraming tao ang nalilito kung alin at ano nga ba sa libo libong grupo na nagpapakilalang mga Kristiyano ang totoong Simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesu-Cristo. SIMBAHAN- Ang salitang Simbahan ay […]

MAG-INGAT SA KULTONG CRUSADER OF THE DIVINE OF CHURCH OF CHRIST PHILIPPINES INCORPORATED [CDCCPI] FOUNDED BY RUFINO SARMIENTO MAGLIBA!!!

by splendor1618

  The Crusader of the Divine of Church of Christ Philippines Incorporated (CDCCPI) was founded by Rufino Sarmiento Magliba in the Philippines. It was there during the year of 1955 in San Fabian, Pangasinan that He began His teachings of God. Crusaders of the Divine Church of Christ The Crusaders of the Divine Church of […]

REBULTO: SAGOT SA FALSE PROPHET NA SI MERCY MIRATA By Sean Nathaniel

by splendor1618

  Sean Nathaniel  Apologetics Article “REBULTO” (Answering False Preacher Mercy Mirata) By Sean Nathaniel MAHIGIT ISANG LINGGO KO RIN SINUBAYBAYAN ANG MGA POST NI MERCY MIRATA (BORN AGAIN), AT KATULAD NG AKING INAASAHAN PURO ITO PANINIRA SA ATING SIMBAHAN LALO NA SA ATING MGA REBULTO KASI DAW DEMONYO RAW ITO, IMPAKTO, SATANAS AT KUNG ANO-ANU […]

ANO ANG PAGKAKAIBA NG ESPIRITU SA KALULUWA? By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel ANO ANG PAGKAKAIBA NG ESPIRITU SA KALULUWA . MAY NAGTATANONG PO TAYONG KAPATID NA NAGBALIK LOOB SA PAGIGING KATOLIKO MULA SA ADD/MCGI . HINDI DAW PO KASI NIYA MALIWANAGAN KUNG ANO BA TALAGA ANG PAGKAKAIBA NG espiritu SA kaluluwa. . ANG KALULUWA Genesis 2 [7]Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula […]

ROSARY VS. VAIN REPETITION By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel‎ ROSARY VS. VAIN REPITITION . Matthew 6:7 [7]But when ye pray, use not VAIN REPETITIONS ( G3155 ), as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. . “VAIN REPETITIONS” . Mateo 6 [7]“Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang WALANG KABULUHAN, gaya […]