Cults and Sects

110 of 18 items

MELESARE GERONA: FROM PBMA CULT MEMBER TO CFD YOUTH PRESIDENT!!!

by splendor1618

G-one Paisones From the cult of PBMA to CFD Youth President Melesare Gerona was an active member and faith healer of the Philippine Benevolence Missionary Association (PBMA) but after he joined as altar server and ask his priest some doctrinal concerns, the priest answered him and encourage to join the Rank of CFD in propagating the […]

ANG MALI AY MALI! KAYA DOON TAYO SA TAMA!!!! By Limz Roa

by splendor1618

Limz Roa‎ “”””ANG MALI AY MALI! KAYA DOON TAYO SA TAMA!!!! By Limz Roa”””” 2 Timoteo 3:16 [16]Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, KAYA…..😇😇😇 Mga Kawikaan 14:3,6-8,12 [3]Ang bawat […]

JESUS’ PROPHESIED FALSE PROPHETS NOW APPEARING THROUGH NEWLY INVENTED SECTS & CULTS By Everjohn Mellijor Navea 

by splendor1618

  Everjohn Mellijor Navea  JESUS’ prophecy: FALSE “Christian” sects JESUS foretold that there will be other denominations that claim to be the true church supposedly preaching His name: “See that no one deceives you. For many will come in My name, saying, ‘I am the Messiah,’ and will deceive many” (Mt. 24:4-5). St. Paul warns: […]

MEET THE LEAGUE OF FAKE GODS IN THE PHILIPPINES By Ricky Dorado

by splendor1618

Ricky Dorado It’s more fun in the Philippines <3 <3 <3 Kay AMA RSM MONS.DR.RUFINO S.MAGLIBA. pa din ako dito hahaha kanya na lahat. League of Cults 1. Dr. JOHN TERUEL (Apostolic Catholic Church) 2. Dr. RUFINO MAGLIBA (CRUSADERS OF THE DIVINE CHURCH OF CHRIST PHILS., INC.)  3. ? 4. Lauro Gonzales 5. Samahan ng Tatlong Persona Solo […]

MAG-INGAT SA KULTONG CRUSADER OF THE DIVINE OF CHURCH OF CHRIST PHILIPPINES INCORPORATED [CDCCPI] FOUNDED BY RUFINO SARMIENTO MAGLIBA!!!

by splendor1618

  The Crusader of the Divine of Church of Christ Philippines Incorporated (CDCCPI) was founded by Rufino Sarmiento Magliba in the Philippines. It was there during the year of 1955 in San Fabian, Pangasinan that He began His teachings of God. Crusaders of the Divine Church of Christ The Crusaders of the Divine Church of […]

SEKTANG APOSTOLIC CATHOLIC CHURCH (ACC), PEKENG KATOLIKO, MAG-INGAT NA HUWAG MALINLANG! By Kuya Adviser

by splendor1618

  Kuya adviser CFD SEKTANG APOSTOLIC CATHOLIC CHURCH (ACC) , PEKENG KATOLIKO..  MAG-INGAT NA HUWAG MALINLANG!  BY: Kuya Adviser SA PANGALAN NG KATOTOHANAN, PARA SA DIYOS AT SA KANYANG BANAL NA SIMBAHANG TATAG, SANTA IGLESIA KATOLIKA, NAIS KONG MAKARATING ANG MGA KAALAMANG ITO SA LAHAT NG ATING MGA KAPANALIG NA ROMANO KATOLIKO, SAPAGKAT NAGLIPANA NGAYON […]

CHRIST AHNSAHNGHONG IS NOT JESUS CHRIST NOR THE SECOND COMING CHRIST By Lawrence Luna

by splendor1618

  CHRIST AHNSAHNGHONG IS NOT JESUS CHRIST NOR THE SECOND COMING CHRIST By Lawrence Luna Source: https://wmscog.com/christ-ahnsahnghong Religion: World Mission Society Church of God Wmscog: Christ Ahnsahnghong began the restoration movement to re-establish the teachings of the early church, starting with the New Covenant Passover as the way to salvation, in 1948. Answer: It is […]

BAKIT KAYA DUMAMI ANG MGA SEKTANG SULPOT? By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel MINSAN NAIISIP KO BAKIT NGA KAYA DUMAMI ANG MGA SEKTA KALOOBAN BA ITO NG DIYOS? . BAKIT MAY TINATAWAG NA SCHISM AT PROTESTANTE? . IISA BA O MAG-KAIBA ANG PRINSIPYO NILA SA PANINIWALA . . 1 Corinthians 12:25 [25]That there should be no SCHISM in the body; but that the members should […]