Idolatry

110 of 17 items

TALAKAYAN SA PAGITAN NG KATOLIKO AT PROTESTANTE HINGGIL SA MGA IMAHE

by Haring Felipe

Alamin ang mga argumento ng bawat panig at kung paano inihayag ng isang Katoliko ang katotohanan na ang mga Sagradong Imahe ay hindi saklaw sa “prohibition” ng Diyos sa paggawa ng diyosdiyosan at paano mini-misrepresent ng isang Protestante ang Katoliko, Bibliya at ang utos sa paggawa at hindi paggawa ng Imahe sa OT. Ang mga salita ng Hindi […]

IGLESIA NI MANALO MAY LARAWAN NG DIYOS-DIYOSAN AT MAY KWINTAS NG NAME NI FELIX MANALO! By Adam Amper, CFD Cebu President

by splendor1618

  Adam Amper Tan-awa ra ning INC sige sila panaway sa katoliko nga magsuot og kwentas nga krus ug scapular apan sila nagkwentas sa ngalan ni Felix Manalo nga ilang founder. Dakung sagpa sa kamatuoran. Booommmmerang.   The Splendor of the Church [Translation] TIGNAN NIO ITONG I.N.C. IGLESIA NI MANALO LAGING NAMUMUNA SA MGA CATOLICO DAHIL […]

In Defense of Statues in Processions

by JSB

Psalm 118:27New International Version (NIV)27 The Lord is God, and he has made his light shine on us. With boughs in hand, join in the FESTAL PROCESSION up[a] to the horns of the altar We must understand that Cherubims are holy. Holy is synonymous with Saint. In effect there is no problem if we make […]

Pagsamba nga ba sa mga diyosdiyosan ang Pagdadasal sa Harap ng mga Rebulto?

by JSB

-1Kings7:13-44 (Ang templo sa Jerusalem ay MARAMING REBULTO kagaya nalang ng CHERUBIM, OXEN, LIONS, PALM TREES, 12 BULLS, at POMEGRANATES) –2Chronicles2:1 (Si Solomon ang nagpasya na gumawa ng templo sa Jerusalem at ang templo ay maraming rebulto) Hindi problema kung pinagawa ba ng Diyos o hindi ang mga rebulto sa templo o sa mga simbahan. […]