Incarnation

110 of 35 items

ANG PASKO By Nablo Daniel

by splendor1618

ANG PASKO By Nablo Daniel . IPINAGDALANG TAO NG INANG MARIA SA PAMAMAGITAN NG KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU SANTO Mateo 1 [18]Ito ang naganap nang ipanganak si Jesu-Cristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu […]

THE TRUE MEANING OF ADVENT: GOD COMES FOR US

by splendor1618

  DECEMBER 4, 2017 The True Meaning of Advent: God Comes for Us STEPHEN BEALE The great theme of the ancient epic poems is the human quest for what lies beyond us. In the Epic of Gilgamesh, the titular hero embarks on an extraordinary journey for immortality that takes him through the tunnel through which the […]