Interpreting the Bible

4 Items

TALAKAYAN SA PAGITAN NG KATOLIKO AT PROTESTANTE HINGGIL SA MGA IMAHE

by Haring Felipe

Alamin ang mga argumento ng bawat panig at kung paano inihayag ng isang Katoliko ang katotohanan na ang mga Sagradong Imahe ay hindi saklaw sa “prohibition” ng Diyos sa paggawa ng diyosdiyosan at paano mini-misrepresent ng isang Protestante ang Katoliko, Bibliya at ang utos sa paggawa at hindi paggawa ng Imahe sa OT. Ang mga salita ng Hindi […]

GALILEO WAS TRIED NOT FOR HELIOCENTRISM BUT FOR IMPOSING HIS VIEWS ON SACRED SCRIPTURES! by Eric

by splendor1618

Statements enclosed in parentheses were taken from Discoveries and Opinions of Galileo , edited by Stillman Drake, Anchor-Doubleday, New York 1957, pp. 173-216. This includes the translated letter of  Galileo Galilei, to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany: Concerning the Use of Biblical Quotations in Matters of Science (1615).   Galileo made assertions […]