Sacred Images

110 of 196 items

TUGON SA PAALALA NG ISANG PROTESTANTE HINGGIL SA REBULTO AT DIOS-DIOSAN By Tom Diossua Balbalosa Banton 

by splendor1618

  Faith Faye Gabriel  ITO’Y ISANG PAALALA LAMANG PO SA BAWAT ISA: Mga kaibigan, malinaw po sa Banal na Kasulatan na ang pagsamba at pagpaparangal sa mga “rebulto” ay tahasang tinututulan at ipinagbabawal ng Diyos. Pangalawa po sa “Sampung Utos” ang pagbabawal ng paggawa ng anomang bagay upang gawing rebulto para sambahin at luhudan sapagkat […]