Sacred Images

110 of 199 items

TOTOO BANG WALANG RELIGIOUS IMAGES SA BIBLE? By Daniel Nablo

by splendor1618

🔴WALANG RELIGIOUS IMAGES NA NAKASULAT SA BIBLE..✅ANG MGA JUDIO MAYROONG RELIHIYON.✝️Judith 12:0 Nanatiling Tapat si Judith sa Kanyang RELIHIYON..✝️1 Macabeo 2:40 Napag-usapan nila, “Kung hindi tayo magtatanggol sa ating sarili at sa ATING RELIHIYON gaya ng ginawa ng ating mga kababayan, mauubos tayo.”.✝️Mga Gawa 13:43 Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Judio […]

DO CATHOLIC WORSHIP IMAGES By Cart Wright

by splendor1618

Cart Wright3 Do Catholics Worship Images? Of the many issues being hurled against the Catholic Church, worship of images is the most used and abused accusation. Is there any truth to this? Does the Catholic Church really teaches its faithful to worship images? This article attempts to answer questions to enlighten not just the Catholic […]

ARE ALL IMAGES PROHIBITED IN THE BIBLE? NO!! By Juan Chu

by splendor1618

  Juan Chu is feeling blessed. ARE ALL IMAGES PROHIBITED IN THE BIBLE? NO!! . Anti-catholics literally interprets what they have read in a certain passage of the bible that talks about images in Exodus 20. But is it the way we interpret the bible? No! . Pictures and statues of saints are valued in the same way […]