Seventh Day Adventist Church

110 of 80 items

KONTRA HULA HULA NG B.A.C. / SDA / JW’S / INCM / ADD/MCGI By Nablo Daniel

by splendor1618

Nablo Daniel KONTRA HULA HULA NG B.A.C. / SDA / JW’S / INCM / ADD/MCGI DANIEL 7: PANGITAIN TUNGKOL SA APAT NA KAHARIAN___ *7:9 pareho ang nilalaman at kahulugan ng sumusunod na detalyadong pangitain gaya ng pangitain tungkol sa estatuwa ni Nabucodonosor (kab.2). Ipinapakitang isinasagisag ng mga hayop ang apat na imperyong nakapangyari sa bansang […]

SAGOT SA MGA KATANUNGAN NG MGA SABADISTA By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel REPOST PARA PO SA MGA SABADISTA  ANG LUMUTANG NA MGA TANONG NG MGA SABADISTA SA POST NA ITO. . https://m.facebook.com/story.php… . QUESTION #1 Nagkatay ba at pumatay ng ipinagbabawal na hayup si Apostol Pedro? . . #MY_RESPONSE Eh di ba sabi nga niya: Gawa 910:14 “Hindi maaari, Panginoon; sapagka’t kailan ma’y hindi […]

Did God really prohibits to eat pork? By Jose Plaza

by Jose Plaza

SEVENTH DAY ADVENTIST:   “Do not eat PORK…” (Lev 11:1)   CATHOLIC:   “God already cleansed meats which were considered unclean..” (Act 11:9)   “Let not judge for the meat you eat..” (Col 2:16)   “Do you not understand that whatever goes into the man from the outside cannot defile him, (19) because it does […]

SABBATH, SATURDAY OR SUNDAY? By Juanito Aquino

by splendor1618

  Juanito Aquino SABBATH, SATURDAY, OR SUNDAY. Though almost all Christian Churches keep Sunday as the holy day and worship, there is one active group claiming to be Christian and yet following the Jewish custom of resting on Saturday. They are the seventh- day Adventists (SDA), locally known as Sabadistas. They claim that this is […]

5-CFD NATIONAL CONVENTION 2017: FR. ESTELITO VILLEGAS ‘MARY, MOTHER OF THE PARISH’/ TESTIMONY: MS. BEM SABANAL ‘Former Adventist’

by splendor1618

CFDNatCon 2017 CFDNatCOn2017 1st Day#CFDNatCon2017 Posted by Know the Truth on Friday, May 26, 2017 HERE IS THE BEAUTIFUL TALK OF FR. ESTELITO VILLEGAS THE BELOVED PARISH PRIEST OF STO. NIÑO DE TUNDO PARISH. HE BEAUTIFULLY EXPLAINED THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE BLESSED VIRGIN MARY IN OUR CATHOLIC, CHRISTIAN LIFE IN THE PARISH LEVEL. […]

ANG SABBATH BA AY SABADO O LINGGO SA PANAHONG KRISTIYANO? By Fred Tioaquen

by splendor1618

  Fred Tioaquen Magandang Gabi po sa ating lahat Akin lamang pong babalikan ang akin na pong natalakay tungkol po sa araw ng Sabbath..kasi po may nakalaban po ako..tungkol po dito Ang Sabbath po ba ay SABADO O LINGGO sa panahong Kristiyano??? Bago po ako maglatag ng aking paliwanàg kung bakit linggo ang Sabbatha para […]