St. Peter the Apostle

110 of 63 items

IS THERE A PROOF IN THE HOLY BIBLE THAT ST. PETER THE APOSTLE IS A PRIEST? By Lawrence Luna

by splendor1618

IS THERE A PROOF IN THE HOLY BIBLE THAT ST. PETER THE APOSTLE IS A PRIEST? By Lawrence Luna Question:Is there a proof in the Holy Bible that St. Peter the apostle is a priest? Answer:The answer is yes and indeed he mentioned that. Let us read 1 Peter 5:1-4_________________________________________________________________________________1 Peter 5:1-4“The elders which are […]

PETER AND THE PAPACY By Catholic Answers

by splendor1618

Peter and the Papacy “There is ample evidence in the New Testament that Peter was first in authority among the apostles. Whenever they were named, Peter headed the list (Matt.10:1–4; Mark 3:16–19; Luke 6:14–16; Acts 1:13); sometimes the apostles were referred to as “Peter and those who were with him” (Luke 9:32). Peter was the […]

ANG PRIMACY NI ST. PETER By John Neo Serrano, CFD Navotas

by splendor1618

John Neo Francisco Serrano Primacy of Peter  by: Bro. John Neo Serrano [CFD Navotas] 1st apologetic article Sa ating simbahan, naniniwala tayong mga Katoliko na si san Pedro ang ating unang Santo Papa. Gaano ito katotoo? Ating basahin ang Mateo 16:18-19 “At sinasabi Ko naman SA iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng […]

PETER THE ROCK [Mt 16:18-19] By Mannix Fortz

by splendor1618

Mannix Fortz Peter the Rock ROMAN CATHOLICISM: Christian church characterized by its uniform, highly developed doctoral and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century C.E. (Marriam-Webster’s Encyclopedia of World Religions © 1999, page 938 ) The history of the Roman Church, therefore, in relation to the […]

HOLY FATHER BA SI SAN PEDRO? By Nablo Daniel

by splendor1618

Nablo Daniel HOLY FATHER SI PEDRO ??? . KATIBAYAN . 1) SI PEDRO AY “KEY HOLDER” SA SIMBAHAN NG DIYOS (Matthew 16:19). And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall […]

APOSTOL SAN PEDRO SA ROMA By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel APOSTOL PEDRO SA ROMA . 1 Pedro 5 [13]Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. . ITO PO ANG PANAHON NA NAMUHAY SI APOSTOL PEDRO. St. Peter (32-67) He was reportedly Crucified, upside down, during […]

SI SAN PEDRO NGA BA ANG BATO SA MATEO 16:18? By Proud Katoliko, KSM

by splendor1618

  Proud Katoliko SI SAN PEDRO NGA BA ANG BATO SA MATEO 16:18? Pag-aralan Natin! Ang mga sumusunod na argumento ang siyang nagtulak kay James Akin, dating ministro ng Presbyterian Church at ngayo’y Senior Apologist na ng Catholic Answers, upang muling suriin ang kanyang pananampalatayang Kristyano at kalauna’y umanib sa Simbahang Katoliko. ANG ISYU: Si […]