Sunday Worship

110 of 21 items

SABBATH, SATURDAY OR SUNDAY? By Juanito Aquino

by splendor1618

  Juanito Aquino SABBATH, SATURDAY, OR SUNDAY. Though almost all Christian Churches keep Sunday as the holy day and worship, there is one active group claiming to be Christian and yet following the Jewish custom of resting on Saturday. They are the seventh- day Adventists (SDA), locally known as Sabadistas. They claim that this is […]

LINGGO NGAYON MAGSISIMBA KA BA? ABA DAPAT LANG! By Carlo Cortez

by splendor1618

  Carlo Cortez LINGGO NGAYON MAGSISIMBA KA BA? ABA DAPAT LANG! Maaring, tandaan lamang ang sinasabi sa Bibliya, “Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot.”(Hebreo 12:28) Gusto ng Diyos na sambahin siya sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Ibig sabihin tandaan mo […]

ANG SABBATH BA AY SABADO O LINGGO SA PANAHONG KRISTIYANO? By Fred Tioaquen

by splendor1618

  Fred Tioaquen Magandang Gabi po sa ating lahat Akin lamang pong babalikan ang akin na pong natalakay tungkol po sa araw ng Sabbath..kasi po may nakalaban po ako..tungkol po dito Ang Sabbath po ba ay SABADO O LINGGO sa panahong Kristiyano??? Bago po ako maglatag ng aking paliwanàg kung bakit linggo ang Sabbatha para […]