Posts tagged with ‘INC’

110 of 556 items

ANG WORLD ALMANAC AT ANG IGLESIA NI MANALO!!! By Steve Bote

by splendor1618

‎Steve Bote‎  Ewan ko ba kung ito ba ay katangahan o nagbingibingihan lang,,, di ko alam kung ano ang tawag sa mga taong ganito… Tinanong ko yong iglesya ni Manalo —- sabi ko sa kanya bro. tanong ko sa iyo “ayon sa world Almanac and book of facts, edition 1986; sang-ayon ka ba na si […]

ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY TATAG NI CRISTO HINDI NI FELIX MANALO!

by splendor1618

  Steve Bote Ang salitang Iglesya ni Kristo ay nangangahulugang 1. Iglesya na tatag ni Kristo 2. Iglesya na pagmamay-ari ni Kristo. 3. Iglesya na binili niya sa kanyang sariling dugo. 4. Iglesya na sasamahan niya hanggang sa katapusan ng mundo. 5. Iglesya na kanyang ililigtas. In Short Iglesya ni Kristo. Ewan ko ba kung […]