Posts tagged with ‘Martin Luther’

110 of 27 items

SOLA SCRIPTURA: PALSONG DOCTRINA NI LUTHER By Ian Jay Capati, CFD Youth

by splendor1618

Isa sa mga sikat na doktrinang inimbento ni Martin Luther noong Protestant Reformation ay ang tinatawag na “Bible alone” o Sola Scriptura. Itinuturo dito na ang Bibliya ang tanging tuntunan ng pananampalataya at hindi na kailangan pa ng Simbahan o ang awtoridad nito.  Ang kanilang ginagamit upang bigyang katuwiran ang “Sola Scriptura” ay mababasa natin […]