Posts tagged with ‘Nazareno vs Idols’

2 Items

NAZARENO: HINDI LARAWAN NG GINTONG BAKA KUNDI NI CRISTONG NAGPASAN NG KRUS PARA SA ATING KALIGTASAN By Ken Manozon

by splendor1618

  Ken Manozon Kung ako po ang tatanungin,ganito po dapat ang paghahalintulad sa Traslacion ng Poong Nazareno (hindi ang Golden Bull): NOON: Maraming tao ang sumusunod at dumudumog kay Jesus patungo sa Kalbaryo NGAYON: Maraming tao ang sumusunod at dumudumog sa Poong Nazareno pero sa pagakakataong ito para Siya’y luwalhatiin at pasalamatan NOON: Hinahawi ng […]