Posts tagged with ‘Pagka-Pari’

2 Items

ANG PAGKA-PARI AT ANG KATAWAN NI CRISTO By Daniel Nablo

by splendor1618

  PRIESTHOOD . Noong una ang bawat tao ay may sariling mga saserdote, pagkatapos ay iniaalay ang kanyang sariling sakripisyo sa altar ng harap ng Diyos. Ang katungkulang ito ay isinasalin sa ulo ng pamilya, tulad ng mga kaso ni Noe (Gen. 8:20),  Abraham (12:7; 13:4), Isaac (26: 25), Jacob (31:54) at Job (Job 1:5). […]