Posts tagged with ‘Religious Images’

4 Items

TOTOO BANG WALANG RELIGIOUS IMAGES SA BIBLE? By Daniel Nablo

by splendor1618

🔴WALANG RELIGIOUS IMAGES NA NAKASULAT SA BIBLE..✅ANG MGA JUDIO MAYROONG RELIHIYON.✝️Judith 12:0 Nanatiling Tapat si Judith sa Kanyang RELIHIYON..✝️1 Macabeo 2:40 Napag-usapan nila, “Kung hindi tayo magtatanggol sa ating sarili at sa ATING RELIHIYON gaya ng ginawa ng ating mga kababayan, mauubos tayo.”.✝️Mga Gawa 13:43 Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Judio […]

WHO TAUGHT THE CATHOLICS TO USE RELIGIOUS IMAGES? By Orandi Est Xavier

by splendor1618

  Susmita Chan Kumari The Christ never taught christians to use religious images. Who taught the catholics to? Orandi Est Xavier Catholics do not worship idols or images. Bowing before an image does not mean a Catholic is worshipping that image or picture. If it is the image of Jesus, a Catholic is merely giving […]